مشاهده همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

تنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و مکتب ابن عربی به همراه بررسی پیشینه بحث در اسلام و دین ودایی

80000 تومان 64000 تومان
تنزیه و تشبیه از مهم ترین و پیچیده ترین موضوعات دینی، کلامی و عرفانی است که با مباحث وجودشناسی و معرفت شناسی عرفانی پیوند عمیقی دارد. نویسنده در این کتاب تلاش می کند به بررسی دیدگاه های فیلسوفان مکتب ودانته از یک سو و ابن عربی و پیروان مکتبش از سوی دیگر بپردازد. این کتاب در سه فصل به رشته تحریر درآمده است. از آنجا که بنیان و اساس این دو مکتب، متون دینی اند، فصل نخست به بررسی پیشینه تنزیه و تشبیه اسلام و هندویی اختصاص دارد. در باب نخست این فصل، موضوع تنزیه و تشبیه در قرآن و روایات بررسی شده اند و ضمن نقل نظریات مفسران و متکلمان، موضوع اسماء و صفات و نسبت میان این موضوع با مبحث تنزیه و تشبیه را بحث و بررسی کرده است. در باب دوم ضمن معرفی ادبیات ودایی، خداشناسی وداها و اوپنیشادها را مطرح می کند و سپس به مبحث اسماء و صفات خدایان ودایی و همچنین به ذکر ویژگی های خدای یگانه اوپنیشادها می پردازد و سعی دارد نظریه تنزیه و تشبیه را در این آثار بررسی و تبیین کند. موضوع فصل دوم، شرح احوال و معرفی آثار و ذکر اندیشه ها و تعالیم بزرگان مکتب ابن عربی و مکتب ودانته است که باب نخست آن به بزرگان مکتب ابن عربی اختصاص دارد و شرح احوال و آثار ابن عربی، معرفی اجمالی شارحان و عارفان مکتب ابن عربی و اندیشه ها و تعالیم عرفانی ابن عربی و پیروانش از جمله وحدت وجود، مراتب وجود و انسان کامل مورد بحث قرار گرفته است. در باب دوم پس از مقدمه ای در باب تفکر فلسفی در هند و همچنین معرفی «برهمه سوتره و گوده پادیه کاریکا» از متفکران بزرگ مکتب ودانته، یعنی شنکره، رامانوجه، مدهوه، نیم بارکه و ولهبه سخن به میان آمده است. فصل سوم به مقایسه و تطبیق دیدگاه های بزرگان مکتب ودانته و ابن عربی اختصاص یافته و پس از بررسی اجمالی موضوع تنزیه و تشبیه از نظرگاه بزرگان این دو مکتب، تنزیه و تشبیه از منظر وجود شناختی و معرفت شناختی مورد بحث قرار گرفته است.

حقيقت محمديه و عيسی مسيح در انديشه ابن عربی و اکهارت

90000 تومان 72000 تومان
بر روی پشت جلد این اثر آمده است: بنشسته در چشم دو عارف معروف، ابن عربی و اکهارت، شرح ماجرای گذشته، حال و آینده انسان را به تماشا می نشینیم. سرنوشت فرد انسان بازبسته به سرنوشت انسان الوهی است؛ موجی است از آن دریا. از دل او برآمده و به او باز می گردد تا او نیز وی را به همان مبدأ و مقصدی رهنمون شود که از آنجاست و به سوی او رهسپار است.در نظر این دو عارف آنگاه که ایستاده بر بام هستی لب به سخن می گشایند، انسان الوهی فارغ از الوهیت نیست و اصولا این و آنی در کار نیست. کتاب حاضر ماجرای انسان را به مثابه برگی از دفتر الوهیت روایت می کند.این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است؛ نظرگاه مشترک برای تحقیق در حقیقت محمدیه و عیسی مسیح، جایگاه حقیقت محمدیه در وجودشناسی ابن عربی، جایگاه عیسی مسیح در وجودشناسی اکهارت؛ حقیقت محمدیه و عیسی مسیح در اندیشه ابن عربی و اکهارت و مقایسه جایگاه حقیقت محمدیه و جایگاه عیسی مسیح عناوین این فصول هستند.پرسش های اساسی انسان در ارتباط با حقیقت محمدیه و عیسی مسیح، اندیشه یونانی و تأثیر آن بر عرفان مسیحی و اسلامی، ارکان الگوی وجودشناختی واحد برای عرفان های یونانی؛ مسیحی و اسلامی از مهم ترین موضوعات بحث در فصل اول این اثر است.حقیقت محمدیه در الوهیت، حقیقت محمدیه در عالم، حقیقت محمدیه و رجعت موجودات به اصل خویش هم اهم مباحث مورد بحث و بررسی در فصل دوم این کتاب است. در فصل سوم با عنوان جایگاه عیسی مسیح در وجودشناسی اکهارت هم موضوعاتی مانند عیسی مسیح در مرتبه الوهیت، عیسی مسیح و خلقت، عیسی مسیح و مراحل سیر انسان به سوی اصل خویش و ... مورد نظر مؤلف بوده است.در فصل آخر هم با عنوان مقایسه جایگاه حقیقت محمدیه و جایگاه عیسی مسیح هم مباحثی مانند حقیقت محمدیه و عیسی مسیح به عنوان کلمه خداوند، حقیقت محمدیه و عیسی مسیح به عنوان صورت خداوند، جایگاه اصالتا خلقی حقیقت محمدیه و جایگاه اصالتا الوهی عیسی مسیح، حقیقت محمدیه و عیسی مسیح به عنوان واسطه فیض، نسبت بین حقیقت محمدیه و حضرت محمد(ص) در مقایسه با ... و تقرب به تثلیث از سوی ابن عربی و تقرب به توحید از سوی اکهارت مورد نظر نویسنده بوده است.مقدمه شامل مباحثی مانند مفهوم عرفان، مطالعه تطبیقی به شیوه الگوسازی نظری و نگاهی به محتوای فصول و سخن پایانی و کتابنامه هم از دیگر مباحث این کتاب است.در بخش سخن پایانی آمده است: ابن عربی و اکهارت به رغم اینکه پیرو دو دینی هستند که آموزه هایشان گاه تعارض های اساسی با یکدیگر دارند، الگوهای هستی شناختی واحدی را در پیش می کشند که در آن، خدا و جهان و انسان، جایگاه کمابیش یکسانی دارند. این یکسانی یا همسانی از باب تصادف یا توارد نیست، بلکه از تک سرچشمه ای نشأت می گیرد که در امتداد تاریخی خود بر هر دو اندیشه جاری شده است یعنی تک سرچشمه عرفان یونانی. وحدت سرچشمه موجب شده است که این دو اندیشمند با دور شدن از آموزه های مرسوم دین خود، که کمرنگ شدن اختلاف میان دینی شان را در پی داشته، لفظ ابراهیمی بر زبان جاری کنند و معنای یونانی از خدا طلب کنند.

دین و اخلاق در نگاه هانس کونگ

73000 تومان 58400 تومان
ررسی مساله مهم در فلسفه دین یعنی دین و اخلاق و رابطه آنها، دیدگاه نویسنده درباره دین و جایگاه آن در دنیای کنونی و مساله اخلاق و اخلاق جهانی

عرفان پس از مدرنیته

50000 تومان 40000 تومان
عرفان پس از مدرنیته تفسیری مابعد مدرن، درکی ساختارشکنانه و ضد واقع‌گرایانه برای برون‌رفت از دوالیسم شناختی و سنتی میان عالم بالا و عالم پایین یا جهان درون و جهان برون یا دعوی صدق و دعوی کذب از نگرش عرفانی است. کیوپیت کوشیده است بحث از وجود و واقعیت چیزی به نام عرفان را به بحث از معنا، مفهوم و زبان تبدیل کند.

عرفان عملی

آماده چاپ
غایت عرفان یگانگی با حقیقت است و عرفان عملی عهده دار بیان طریقه دستیابی و نیل به این هدف است.در کتاب حاضر، اولین آندرهیل منازل سلوک را به پنج مرحله کلی: بیداری، تهذیب و تصفیه، تامل و مراقبه، اشراق و حیات عارفانه تقسیم می نماید. نکته مهم این است که وی می کوشیده تا عرفان را به زبانی در خور فهم مردم عادی تبیین نماید تا آنان نیز بتوانند در حیات معنوی سهیم گردیده و از مواهب آن برخوردار شوند؛ زیرا به زعم وی، عرفان ضرورت حیات انسان معاصر است و قدم گذاردن در این وادی تمامی جوانب حیات انسان را در برمی گیرد.اولین آندرهیل، پژوهشگر عرفانی، از متفکرانی است که «ورود عرفان به زندگی مردم» به ویژه در قرن اخیر را یک ضرورت دانسته و تلاش نموده است تا با نگارش کتابی چون «عرفان عملی»، حرکت در مسیر سیر و سلوک و منازل آن را در قالبی ساده و امروزین عرضه نماید تا فراخور حال انسان هایی باشد که علاقه مند به حیات معنوی ولی ناآشنا به اصطلاحات خاص آن هستند. در واقع، وی کوشیده است تا این تلقی خاص را از دیریابی و دشواری عرفان که در بسیاری از اذهان وجود دارد، بزداید و نشان دهد عرفان دعوتی است در متن زندگی، نه دنیایی خارج حوصله و توان بشر عادی.* کتاب حاضر از ده فصل تالیف یافته است که عناوین آن ها عبارتند از:بخش اول: عرفان چیست؟ بخش دوم: عالم حقیقت بخش سوم: آمادگی عارف بخش چهارم: تامل و مراقبه بخش پنجم: سازگاری با خویشتن بخش ششم: عشق و اراده بخش هفتم: نخستین شکل تامل بخش هشتم: دومین شکل تامل بخش نهم: سومین شکل تامل بخش دهم: زندگی عرفانی

کاربرد اخلاقی عقل؛ بررسی نگرش ملاصدرا و قاضی عبدالجبار

50000 تومان 40000 تومان
عقل نقش قابل توجّهی در تنظیم و جهت دهی رفتارهای انسان به سمت ارزشها و فضایل اخلاقی دارد. ملّاصدرا و قاضی عبدالجبّار به این مساله توجّه داشته و نظام اخلاقی خود را بر عقلانیت بنیان نهاده‌اند. آراء این دو ‌اندیشمند نسبت به کارکردهای عقل در اخلاق از سه رویکرد عمده وجودشناختی، معرفت­شناختی و انگیزشی قابل بررسی است. این کتاب تلاش نموده تا ضمن تبیین کاربردهای مختلف عقل در اخلاق، نظر این دو اندیشمند را از این سه رویکرد، مورد نقد، بررسی و مقایسه قرار دهد.

مشرق در دو افق؛ مقدمه ای بر مطالعه مقایسه ای عرفان اسلامی و هندویی (ابن عربی، شنکره و رامانجه)

آماده چاپ
اثر حاضر، رویکردی تطبیقی نسبت به عرفان اسلامی و عرفان هندویی با تاکید بر مکتب عرفانی محی الدین ابن عربی و شنکره و رامانجه است. در این اثر ابتدا پیشینه ای تاریخی از آموزه های عرفانی شکل گرفته در میان هندوها از زمان شکل گیری مکتب وداها و در ادامه اوپنیشدها، برهمن ها، آتمن ها، مایاها تا مکتب فکری ودانته و مروری بر افکار جهان شناختی آنان ارایه گردیده و پس از آن تاریخچه ای از عرفان اسلامی که برگرفته از آیات قرآنی است مطرح شده است. آنگاه به بررسی و مقایسه افکار سه تن از اندیشمندان و عارفان مسلمان و هندو یعنی محی الدین ابن عربی و شنکره و رامانجه به عنوان نمایندگان مکاتب عرفانی اسلام و هندو پرداخته شده و ضمن بیان گوشه هایی از زندگانی و شخصیت آنها مهمترین اندیشه های آنان مورد تطبیق قرار گرفته است. تشریح دیدگاه های این سه تن در زمینه منابع معرفت، هستی شناسی، وحدت و کثرت، خدا و جهان و رابطه انسان و خدا از دیگر مندرجات این کتاب است.

مصباح الارواح به انضمام یک رساله عرفانی دیگر

75000 تومان 60000 تومان
در این اثر به تصحیح متن دو رساله عرفانی و ارایه متن آن‌ها پرداخته شده و تحقیقی در مورد محتوای این رساله‌ها و نویسندگان آن دو به ویژه مسلک عرفانی و روش آنان در بیان مسایل عرفانی صورت گرفته است. مصحح ضمن سبک‌شناسی رساله "مصباح الارواح" و مذهب نویسنده آن به نام عامی شروی، به بیان ویژگی‌های زبانی و لغوی این کتاب و جنبه‌های نحوی و ادبی به ویژه مسایل مربوط به فصاحت و بلاغت مندرج در آن پرداخته و شیوه رسم الخط و شیوه تصحیح این رساله را بیان کرده است. آنگاه متن کتاب مذکور را درج نموده و مسایل عرفانی مندرج در آن از جمله مسایل مربوط به سیر و سلوک معنوی، مراتب ظهور صفات الهی، مراتب نفوس انسانی، نسبت بین افعال انسان و شیطان، ویژگی‌های روح انسانی و مراتب آن، حقیقت حیات در انسان، چگونگی مزین شدن به صفات خداوند، راه‌های ارتقای نفس و تهذیب و تزکیه آن، کنترل قوای نفسانی و برخی دیگر از دستورالعمل‌های مربوط به ارتقای روح و رسیدن به درجات کمال را ذکر کرده است. در رساله دوم تحت عنوان "سوال و جواب" نیز ابتدا به بحث در مورد مظاهر اسماء و صفات الهی پرداخته شده و پس از آن قوای نفسانی انسان و نیز مراتب روح افراد و دفع بیماری‌های روحی تبیین شده است.

مفهوم عرفان

95000 تومان 76000 تومان
تحقیقی درباره شناخت دقیق مفهوم عرفان و توضیح جوهره اصیل آن است. در این اثر نخست تعریفی از عرفان، تصوف و واژه‏های دیگر لاتین مربوط به آن‏ها ارایه شده آنگاه کاربردهای مختلف واژه‏ها و اصطلاحات مختلف عرفانی، مصادیق آن‏ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه روش‏ها و گرایش‏های مختلف در عرفان معرفی شده و ویژگی‏های هر یک از آن‏ها بیان شده است. در بخش دیگری از کتاب نگارنده به تلقی‏های مختلف عرفان‏پژوهان مسلمان و غیرمسلمان از عرفان پرداخته و تعاریف، توصیف‏ها و دیدگاه‏های آنان در مورد عرفان و کارکردهای نظری و عملی آن را بیان کرده است. جغرافیای عرفان، عناصر و اجزای عرفان، مولفه‏ های جوهری عرفان و تجربه عرفانی از دیگر مباحث مطرح شده در این نوشتار است.