مشاهده همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

جستارهایی در رسانه – جلد اول فناوری و رسانه

80000 تومان 64000 تومان
از دستورهای خداوند تا وعظ انبیاء، از دستورالعمل های حاکمان تا سخنرانی های دانشمندان، از ده فرمان موسی تا قوانین

جستارهایی در رسانه – جلد دوم دین و رسانه

90000 تومان 72000 تومان
. اثر حاضر، مجموعه مقالاتی درباره ماهیت «رسانه» و کارکردهای مختلف آن و نسبت بین آن و «دین» است. در این نوشتار مقالاتی از برخی از اندیشمندان غرب در مورد علت پیدایش رسانه، تطور، رشد و تکامل آن، نفوذ و تاثیر ژرف آن بر مخاطبان خویش، زمان و مکان نخستین نمونه‎های رسانه و چگونگی ظهور آن‎ها، نیاز بشر به رسانه و نقش رسانه در تبیین مسایل دینی، تعلیم و تربیت، خانواده، سیاست، حقوق و اخلاق و تاثیرات مثبت و منفی آن بر جامعه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.بیشتر مقالات به ماهیت و جوهر خود رسانه و کارآیی آن به عنوان یک پدیده مهم در فناوری صنعتی پرداخته‎اند و ابعاد گوناگون این پدیده را بررسی کرده‎اند. توصیف و نقد عملکرد روزنامه‎ها، تلویزیون، رادیو، سینما، اینترنت، ماهواره و بسترهای دینی آن‎ها از دیگر مندرجات این مقالات است

جستارهایی در رسانه – جلد سوم دین و رسانه

120000 تومان 96000 تومان
. مجلد حاضر سومین دفتر از مجموعه کتاب های جستارهایی در رسانه با عنوان دین و رسانه است که دربردارنده مقاله هایی ترجمه شده از مباحث متنوع دین و رسانه و فلسفه رسانه است.

راز اعداد

80000 تومان 64000 تومان
نقش و جایگاه اعداد در فرهنگ ها و ادیان مختلف هنگامی که به بسیاری از رفتارهای دینی و فرهنگی خود نگاه می کنیم، متوجه نقش پررنگ اعداد در آنها می شویم؛ نقشی که در قرن حاضر و در دنیای پیشرفته نیز رنگ نباخته است. بسیاری از ما 7 را عددی بسیار مقدس می دانیم و از نحوست 13 هراسانیم. اما شاید دوست داشته باشیم بدانیم که آیا این اعداد در فرهنگ های دور و نزدیک نیز همین ویژگی ها را دارند. کتاب راز اعداد اثر متنشرق شهیر آلمانی آنه ماری شیمل به آشنایی ما با نقش برجسته ی اعداد در فرهنگ ها و ادیان کمک می کند.مطالعه این اثر اطلاعات ارزشمندی را درباره تلقی ملت های گوناگون به دست می آورد.

معنويت در سازمان با رويکرد روانشناختی

45000 تومان 36000 تومان
موضوع اثر حاضر، تشریح «معنویت در سازمان» است که به عنوان یکی از مباحث جدید در عرصه مدیریت کارکنان مطرح شده و با هدف افزایش و بهبود بهره بری سامان یافته است. این تفکر ناشی از دگرگونی نگاه به انسان در جوامع پیشرفته و توجه به جایگاه انسان در سازمان است که منجر به توجه به تامین نیازهای متعالی کارکنان و پرورش نیروهای به اصطلاح یقه طلایی و خلاق است.بر این اساس افراد بیش از سازمان ها در کنترل شغل ها نقش داشته و مدیران و کارکنان معنا و مفهوم دیگری در ارتباط با کار می یابند. نگارنده ابتدا به بررسی معنا و مفهوم «معنویت» پرداخته و در این راستا به هم پوشی های معنویت و دین و نسبت آن با عرفان، اخلاق و روان شناسی اشاره نموده و پس از تعریف معنویت در کار، به روان شناسی آن مبادرت نموده است.انگیزش و فرا انگیزش در سازمان، مطلبی است که در ادامه مورد توجه قرار گرفته و مدل هایی فرا انگیزشی گوناگونی مانند مدل آلپورت، فروم، یونگ و فرانکل معرفی شده است.در پایان پس از تبیین مدل فراانگیزشی مبتنی بر معنویت کارکنان، آزمون و سنجش این مدل مورد مطالعه واقع شده است.

یوگا در ایران؛ بررسی و نقد يوگای رايج در ايران با نظر به منابع اصلی يوگايی

45000 تومان 36000 تومان
یوگای رایج در ایران، به‌حکم آنکه نام «یوگا» بر خود دارد، علی‌الاصول بایستی نسبتی با یوگای کلاسیک (یوگای سنتی و اصیل هندی) داشته باشد؛ اما در صورت بررسی، جز تشابهی در ظاهر، مناسبتی میان این یوگا و آن یوگا یافت نمی‌شود.با توجه به این حقیقت و نظر به تفسیرها و تبیین‌های به‌غایت متنوعی که از این پدیده ارائه می‌دهند، به‌طور کامل ضرورت دارد تا بدانیم آنچه از یوگا در ایران ارائه می‌کنند، چیست، ربط و نسبت میان آن با سایر انواع یوگا کدام است و خود چه تنوعاتی دارد؟ به کجا ره می‌سپرد؟ تا چه حد می‌توان به آن دل سپرد و دست داد؟آیا یوگا، به شیوه‌ای که در ایران رواج دارد، می‌تواند تهدیدی برای فرهنگ اسلامی– ایرانی باشد، یا خیر؟ افزون بر موارد یادشده، آموزش یوگا در ایران دارای کاستی‌های فراوانی است که باید آن‌ها را شناخت تا کسی یا نهادی به رفع آن اهتمام کند. همه این موارد، جستاری عالمانه دراین‌باره را اقتضا می‌کرد. این نوشتار، در پاسخ به این ضرورت و آن پرسش‌ها شکل‌گرفته است.