نمایش 1–12 از 24 نتیجه

نمایش 9 24 36

ابوحیان توحیدی و تفکر عقلانی و انسانی در قرن چهارم هجری

85000 تومان 68000 تومان
این کتاب پژوهشی در شخصیت‌شناسی «ابوحیان توحیدی» است. نگارنده با اشاره به جایگاه ویژه‌ی رونق فکری، فرهنگی و مذهبی جهان اسلام در قرن چهارم هجری از نظر اندیشمندان و با اعتقاد بر این که یکی از مهم‎ترین و قابل استنادترین روایت‌گران سخنران و اندیشمندان قرن چهارم، ابوحیان توحیدی می‌باشد که هم با اندیشه‌ها و اندیشمندان روزگار خود آشنا بوده، هم دربارهای امیران، وزیران و صاحب منصبان فرهنگ پرور را به خوبی می‌شناسد و هم ذایقه‌ی مردم زمان خود و خلق و خو و سرشت ایشان را از نزدیک یافته است با تکیه بر نوشته‌های مسجع وی تصویری از اندیشه‌های عقلانی و انسان‌گرایی قرن چهارم به دست می‌دهد. دیدگاه وی پیرامون انسان، نوع نگاهش به فلسفله و کلام و دغدغه‌های کلی او مورد بررسی نگارنده در این اثر بوده است. معرفی شخصیت و آثار وی و فضای سیاسی زمان او از مطالب آغازین این کتاب است.

الحکمه الاشراقیه جلد اول کتاب حکمه الاشراق فی ضوابط الفکر (المنطق)

110000 تومان 88000 تومان
المجموعه الکامله لمصنفات شهاب الدین یحیی سهروردی مجموعه کامل آثار سهروردی نخستین مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی که به صورت علمی تصحیح و ویرایش شده است. این مجموعه نه تنها از لحاظ تاریخ فلسفه اسلامی حائز ارزش فراوان است بلکه اندیشه حکیمی را که فلسفه او هنوز زنده و برای حیات کنونی فلسفه اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، در اختیار علاقمندان فلسفه اسلامی و تفکر فلسفی قرار می دهد.

الحکمه الاشراقیه جلد پنجم کتاب المشارع و المطارحات العلم الاول المنطق

110000 تومان 88000 تومان
المجموعه الکامله لمصنفات شهاب الدین یحیی السهروردی مجموعه کامل آثار سهروردی نخستین مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی که به صورت علمی تصحیح و ویرایش شده است. این مجموعه نه تنها از لحاظ تاریخ فلسفه اسلامی حائز ارزش فراوان است بلکه اندیشه حکیمی را که فلسفه او هنوز زنده و برای حیات کنونی فلسفه اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، در اختیار علاقمندان فلسفه اسلامی و تفکر فلسفی قرار می دهد

الحکمه الاشراقیه جلد چهارم کتاب المقاومات و کتاب اللمحات فی الحقایق

110000 تومان 88000 تومان
المجموعه الکامله لمصنفات شهاب الدین یحیی السهروردی مجموعه کامل آثار سهروردی نخستین مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی که به صورت علمی تصحیح و ویرایش شده است. این مجموعه نه تنها از لحاظ تاریخ فلسفه اسلامی حائز ارزش فراوان است بلکه اندیشه حکیمی را که فلسفه او هنوز زنده و برای حیات کنونی فلسفه اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، در اختیار علاقمندان فلسفه اسلامی و تفکر فلسفی قرار می دهد.

الحکمه الاشراقیه جلد دوم کتاب حکمه الاشراق فی الانوار الالهیه (الحکمه)

110000 تومان 88000 تومان
المجموعه الکامله لمصنفات شهاب الدین یحیی السهروردی مجموعه کامل آثار سهروردی نخستین مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی که به صورت علمی تصحیح و ویرایش شده است. این مجموعه نه تنها از لحاظ تاریخ فلسفه اسلامی حائز ارزش فراوان است بلکه اندیشه حکیمی را که فلسفه او هنوز زنده و برای حیات کنونی فلسفه اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، در اختیار علاقمندان فلسفه اسلامی و تفکر فلسفی قرار می دهد.

الحکمه الاشراقیه جلد سوم کتاب التلویحات اللوحیه و العرشیه

90000 تومان 72000 تومان
المجموعه الکامله لمصنفات شهاب الدین یحیی السهروردی مجموعه کامل آثار سهروردی نخستین مجموعه کامل آثار شهاب الدین سهروردی که به صورت علمی تصحیح و ویرایش شده است. این مجموعه نه تنها از لحاظ تاریخ فلسفه اسلامی حائز ارزش فراوان است بلکه اندیشه حکیمی را که فلسفه او هنوز زنده و برای حیات کنونی فلسفه اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، در اختیار علاقمندان فلسفه اسلامی و تفکر فلسفی قرار می دهد.

بازتاب های کلام اسلامی در فلسفه یهودی

55000 تومان 44000 تومان
کلام اسلامی، فلسفه اسلامی، فلسفه یهودی، کلام معتزلی این کتاب حکایتی فشرده و گویا از یکی از داد و ستدهای تاریخی در عرصه اندیشه کلامی است. ولفسن که خود یک فیلسوف یهودی است با بیانی روشن و مستند نشان می دهد که اندیشمندان یهودی هم در نظام سازی های کلامی و هم در تنظیم و قاعده مند کردن آموزه های خود از روش و چارچوب های مفهومی متکلمان و فیلسوفان متقدم اسلامی بهره های فراوان گرفته اند. به طور کلی وجهه عقلانی آیین یهود در تماس با کلام عقلانی اسلام به ویژه گفتمان معتزلی و در زمینه آن اندیشه کلامی شکوفا و بارور گردید

بر بال خردگرایی؛ پژوهشی در خردگرایی قاضی عبدالجبار متفکر معتزلی و سیدمرتضی متفکر شیعی

30000 تومان 24000 تومان
تاریخ اندیشه‌های کلامی، اندیشمندان و متکلمان بزرگی از شیعه و سنی را نشان می‌دهد که در فهم و درک معارف بنیادین اعتقادی، خرد را به عنوان تنها داور نهایی در صدر نشانده‌اند. از آن جمله قاضی عبدالجبار متعزلی و سید مرتضی شیعی. بررسی رویکرد خردگرایانه این دو متکلم به نام از دو مذهب متفاوت اسلامی، در حوزه اعتقادات بنیادین کلامی، نتایج شگفت انگیزی از مشابهت‌های خیره کننده را به نمایش می‌گذارد. نشان دادن جایگاه رفیع و بی نظیر رویکرد خردگرایانه در تبیین قضایای اعتقادی و پرکردن شکاف‌های مذهبی، مهم‌ترین رسالت این پژوهش است.

بیایید فلسفه بورزیم

99000 تومان 79200 تومان
هدف اصلی این کتاب آشنایی ملموس تر خوانندگان با فلسفه است. مباحث کتاب را می توان به دو بخش عمده فرافلسفه و فلسفه تقسیم کرد. در بخش نخست مباحثی مطرح می شود مثل فلسفه چیست؟ فیلسوف کیست و چه می کند؟ فلسفه چه شباهت ها و تفاوت هایی با دیگر حوزه های معرفت مثل دین، علم، تاریخ و ریاضیات دارد؟ روش فلسفه چیست؟اما در بخش دوم به طور مستقیم به مباحث این سه حوزه فلسفی پرداخته می شود: معرفت شناسی، نظریه ارزش و مابعدالطبیعه.در معرفت شناسی مباحثی مانند چیستی صدق، چیستی معرفت و استدلال منطقی مطرح می شود.در نظریه ارزش مباحث حوزه اخلاق و نظریه های اخلاقی مور نوجه قرار گرفته است. و در مابعدالطبیعه مباحثی مانند جبر و اختیار، مساله ذهن/بدن، خداباوری، ماده باوری و ایده آلیسم مطرح شده است.

حقيقت محمديه و عيسی مسيح در انديشه ابن عربی و اکهارت

90000 تومان 72000 تومان
بر روی پشت جلد این اثر آمده است: بنشسته در چشم دو عارف معروف، ابن عربی و اکهارت، شرح ماجرای گذشته، حال و آینده انسان را به تماشا می نشینیم. سرنوشت فرد انسان بازبسته به سرنوشت انسان الوهی است؛ موجی است از آن دریا. از دل او برآمده و به او باز می گردد تا او نیز وی را به همان مبدأ و مقصدی رهنمون شود که از آنجاست و به سوی او رهسپار است.در نظر این دو عارف آنگاه که ایستاده بر بام هستی لب به سخن می گشایند، انسان الوهی فارغ از الوهیت نیست و اصولا این و آنی در کار نیست. کتاب حاضر ماجرای انسان را به مثابه برگی از دفتر الوهیت روایت می کند.این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است؛ نظرگاه مشترک برای تحقیق در حقیقت محمدیه و عیسی مسیح، جایگاه حقیقت محمدیه در وجودشناسی ابن عربی، جایگاه عیسی مسیح در وجودشناسی اکهارت؛ حقیقت محمدیه و عیسی مسیح در اندیشه ابن عربی و اکهارت و مقایسه جایگاه حقیقت محمدیه و جایگاه عیسی مسیح عناوین این فصول هستند.پرسش های اساسی انسان در ارتباط با حقیقت محمدیه و عیسی مسیح، اندیشه یونانی و تأثیر آن بر عرفان مسیحی و اسلامی، ارکان الگوی وجودشناختی واحد برای عرفان های یونانی؛ مسیحی و اسلامی از مهم ترین موضوعات بحث در فصل اول این اثر است.حقیقت محمدیه در الوهیت، حقیقت محمدیه در عالم، حقیقت محمدیه و رجعت موجودات به اصل خویش هم اهم مباحث مورد بحث و بررسی در فصل دوم این کتاب است. در فصل سوم با عنوان جایگاه عیسی مسیح در وجودشناسی اکهارت هم موضوعاتی مانند عیسی مسیح در مرتبه الوهیت، عیسی مسیح و خلقت، عیسی مسیح و مراحل سیر انسان به سوی اصل خویش و ... مورد نظر مؤلف بوده است.در فصل آخر هم با عنوان مقایسه جایگاه حقیقت محمدیه و جایگاه عیسی مسیح هم مباحثی مانند حقیقت محمدیه و عیسی مسیح به عنوان کلمه خداوند، حقیقت محمدیه و عیسی مسیح به عنوان صورت خداوند، جایگاه اصالتا خلقی حقیقت محمدیه و جایگاه اصالتا الوهی عیسی مسیح، حقیقت محمدیه و عیسی مسیح به عنوان واسطه فیض، نسبت بین حقیقت محمدیه و حضرت محمد(ص) در مقایسه با ... و تقرب به تثلیث از سوی ابن عربی و تقرب به توحید از سوی اکهارت مورد نظر نویسنده بوده است.مقدمه شامل مباحثی مانند مفهوم عرفان، مطالعه تطبیقی به شیوه الگوسازی نظری و نگاهی به محتوای فصول و سخن پایانی و کتابنامه هم از دیگر مباحث این کتاب است.در بخش سخن پایانی آمده است: ابن عربی و اکهارت به رغم اینکه پیرو دو دینی هستند که آموزه هایشان گاه تعارض های اساسی با یکدیگر دارند، الگوهای هستی شناختی واحدی را در پیش می کشند که در آن، خدا و جهان و انسان، جایگاه کمابیش یکسانی دارند. این یکسانی یا همسانی از باب تصادف یا توارد نیست، بلکه از تک سرچشمه ای نشأت می گیرد که در امتداد تاریخی خود بر هر دو اندیشه جاری شده است یعنی تک سرچشمه عرفان یونانی. وحدت سرچشمه موجب شده است که این دو اندیشمند با دور شدن از آموزه های مرسوم دین خود، که کمرنگ شدن اختلاف میان دینی شان را در پی داشته، لفظ ابراهیمی بر زبان جاری کنند و معنای یونانی از خدا طلب کنند.

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب – جلد1

115000 تومان 92000 تومان
هانس کونگ، الاهی دان و فیلسوف مسیحی کاتولیک درسال 1928 در شهر سورس سوئیس متولد شد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی به رم، مرکز مسیحیت کاتولیک رفت و در دانشگاه پاپ گریگوری در رشته فلسفه (1948- 1951) و الاهیات ( 1955- 1955) به ادامه تحصیل پرداخت. در این مدت دو رساله به رشته تحریر درآورد: یکی در فلسفه با عنوان اومانیسم الحادی ژان پل سارتر، ودیگری در الاهیات با عنوان "کارل بارت". درسال 1951 برای گذراندن دوره دکتری الاهیات به فرانسه رفت و درموسسه کاتولیک پاریس و دانشگاه سوربن مطالعات فلسفی و الاهیاتی خود را ادامه داد. پس از اخذ درجه دکتری الاهیات به شهر لوزن بازگشت و به طور رسمی به کسوت کشیشی درآمد. در سال 1960 به دعوت دانشگاه توبینگن برای تصدی کرسی استادی الاهیات به آلمان رفت و تا زمان بارنشستگی درآنجا به تدریس پرداخت. در سال 1962 به سمت مشاور الاهیاتی پاپ ژان بیست وسوم منصوب شد که در این سمت توانست اقدامات مهمی ازقبیل تنویر افکار الاهیاتی مقامات کلیسا، ایفای نقش اساسی در تشکیل شورای دوم واتیکان (1962-65) انجام دهد. درسال 1963 رشته الاهیا ت تقریبی را به قصد نزدیک کردن مذاهب مسیحی و در نهایت ادیان مختلف به همدیگر تاسیس کرد که در نهایت به تاسیس موسسه تقریب ادیان انجامید. از این زمان به بعد بیشتر فعالیت های علمی و عملی کونگ درجهت ایجاد وحدت میان ادیان جهان سوق پیدا کرد.