نمایش 1–12 از 43 نتیجه

نمایش 9 24 36

اديان در آيينه آمار: بررسی تحولات پيروان اديان از سال‎1970 تا چشم انداز ‎2050

45000 تومان 36000 تومان
بررسی تحول ادیان و پیروان ادیان مختلف از سال 1970 میلادی تا عصر کنونی و پشم انداز آن تا سال 2050 میلادی موضوع این کتاب است. در این کتاب با استفاده از آمارهای ارایه شده در مورد تعداد پیروان ادیان مختلف در مقیاس جهانی، به بحث در مورد روند تغییر در این آمار و گرایش و جدا شدن افراد از دینی خاصی و انتخاب دینی دیگر پرداخته شده و آمار پیروان ادیان در کشورهای مختلف جهان از سال 1970 میلادی و روند تحولات صورت گرفته در آن‌ها از لحاظ تعداد تا سال 2050 میلادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نویسنده به تفکیک کشورهای مختلف دنیا به بیان تعداد پیروان ادیانی مانند اسلام، مسیحیت، یهودیت، بودیسم و سایر ادیان در فاصله زمانی تاریخ مذکور پرداخته و بر اساس جدول‌ها و نمودارهایی فراز و نشیب‌های صورت گرفته در تعداد این قبیل از پیروان را مورد تحلیل آماری قرار داده است. وی درصد افزایش یا کاهش تعداد پیروان ادیان را در 220 کشور جهان بررسی نموده و علل این افزایش یا کاهش تعداد را نیز بیان کرده است.

ادیان در دنیای مدرن

110000 تومان 88000 تومان
نوشتار پیش‌رو برآن است که از طریق بررسی دین در جهان مدرن به اهداف خود دست پیدا کند و در ضمنا اطّلاعاتی را در ارتباط با منابع و متون تاریخی پیرامون ادیان و معنویت‌ها در سطحی وسیع ارائه دهد. پژوهش حاضر به مطالعه دین و مدرنیته، آیین هندو، آیین بودا، آیین سبک، یهودیت، مسیحیت، اسلام، مذاهب بومی آمریکا، دین عصر جدید و مطالب مرتبط پرداخته است.

ارزيابی ادله موافقان و مخالفان علم دينی

40000 تومان 32000 تومان
این کتاب مجموعه مقالاتی در مورد دلایل موافقان و مخالفان علم دینی و امکان آن است. در این نوشتار ابتدا تعریفی از علم دینی، علم، دین و رابطه بین آن‌ها ارایه شده و پس از آن دیدگاه‌های موافقان و مخالفان علم دینی در قالب چندین مقاله از پژوهشگران دینی معاصر بیان شده است. در این مقالات به بحث در مورد ادله ناظر به ضرورت تأسیس و امکان وقوعی علم دینی، ادله ناظر به تحقق عینی علم دینی، دلایل ناظر به تباین علم و دین، دلایل ناظر به امتناع عقلی علم دینی و ادله ناظر به نامعقول و ناکارآمد بودن علم دینی پرداخته شده و دیدگاه موافقان و مخالفان علم دینی مورد مقایسه قرار گرفته است. نویسنده در همین راستا به بیان نظریات برخی از روشنفکران دینی که عمدتاً مخالف وجود و تحقق علم دینی هستند را با نظریات مدافعان سنتی دین با رویکردی تطبیقی منعکس کرده است.

اعتقادات و باورهای بومیان قاره امریکا شمالی، مرکزی، جنوبی

60000 تومان 48000 تومان
قارّه آمریکا در قرن پانزدهم میلادی کشف شد. قارّه‌ای وسیع با ساکنانی که قدمت آنان به 30 هزار سال قبل از میلاد با اعتقادات و باورهایی عمیق به چشم می‌خورد. پژوهش حاضر درباره قارّه آمریکا بوده که در میان خشکی‌های کره زمین از آخرین کشفیات است. در این پژوهش به اعتقادات و باورهای بومیان قارّه آمریکا شمالی، مرکزی و جنوبی پرداخته شده است.

تاثير عوامل غير معرفتی بر باور دينی

25000 تومان 20000 تومان
این کتاب پژوهشی در مورد عوامل تأثیر گذار در تقویت یا تضعیف باورهای دینی و مقایسه دیدگاه مرتضی مطهری و ویلیام جیمز در این زمینه است. در ابتدای این نوشتار کلیاتی در مورد دین و باور دینی و مفهوم و چیستی آن دو ارایه شده و پس از آن انفعالی بودن یا ارادی بودن باور دینی و ابعاد معرفتی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه نوع دیدگاه دو شخصیت نام برده شده به عنوان نمایندگان فلسفه اسلامی و فلسفه غربی نسبت به ماهیت دین و مبانی معرفتی، غیر معرفتی، فلسفی و روانی باور دینی را از منظر آنان با یکدیگر مقایسه نموده و تأثیر اموری مانند: اخلاق، مسائل محیطی، تربیت، حس حقیقت‌جویی، عادت، توجه به رأی و عملکرد اکثریت، تقلید کردن و نیایش در تقویت و تضعیف را از این دو منظر مورد تطبیق قر ار داده است.

تاریخچه دین شناسی تطبیقی

99000 تومان 79200 تومان
در کتاب حاضر، تاریخچه دین‌ شناسی تطبیقی بررسی شده است. ابتدا سوابق دین‌ شناسی تطبیقی به طور مفصل مطرح شده و در خصوص داروینیسم صحبت شده است. سپس توتم‌گرایی، جادوگری و برخی تنوعات تجربه دینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه دین به صورت تطبیقی و مطلق مطالعه شده است. فرهنگ و تاریخ، دین و ناخودآگاه، گفتگوی ادیان و ... از جمله دیگر مباحث کتاب است. در نهایت نیز به پدیدارشناسی دین پرداخته شده است.

خاندان پيامبران در کتاب مقدس و قرآن

75000 تومان 60000 تومان
کتاب خاندان پیامبران در کتاب مقدس و قرآن در قالب چهار گفتار به بازار نشر عرضه شده است.نخستین گفتار کتاب به «کلیات پژوهش» اختصاص دارد که در آن مواردی همچون زمینه پژوهش، بایستگی پژوهش، پرسش‌های کلیدی پژوهش،‌ فرضیه پژوهش و ‌تنگناهای فراروی پژوهش مطرح شده است.«روش‌شناسی پژوهش» موضوع دومین گفتار کتاب است که با نگاهی گذرا به بررسی‌های تاریخی و تطبیقی در حوزه الهیات، جایگاه کتاب مقدس در دستگاه اندیشه یهودی و مسیحی، چیستی مقایسه قرآن و کتاب مقدس، پیشینه و چیستی بینامتنیت، بازیابی پیشینه رهیافت تفسیری بینامتنی میان قرآن و کتاب مقدس و رهیافت تفسیری بینامتنی میان قرآن و کتاب مقدس را بررسی کرده است.نویسنده در سومین گفتار با محوریت «گردآوری و پردازش داده‌ها» که بیشترین حجم کتاب را به خود اختصاص داده، به مباحثی مانند پیامبری و پیامبران، سازوکارهای انتقال جایگاه و کارکردهای پیامبران در کتاب مقدس و قرآن، خانواده و پیوندهای خویشاوندی از نگاه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی، نگرش کتاب مقدس و قرآن به پیوندهای خویشاوندی خدا-انسان، نگرش کتاب مقدس و قرآن به پیوندهای خویشاوندی انسان-انسان، خاندان پیامبران مشترک میان قرآن و کتاب مقدس و خاندان پیامبران ویژه قرآن پرداخته است.«سازوکارهای انتقال جایگاه و کارکردهای پیامبران در کتاب مقدس و قرآن» یکی از موضوعات این فصل است که در صفحه 162 در تشریح آن آمده است: «در ادیان ابراهیمی، با پدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم که می‌توان آن‌را انتقال جایگاه و کارکردهای پیامبران، خواند؛ گویی از راه برخی سازوکارها، جایگاه و کارکردهای پیامبران، پس از مرگ ایشان،  به دیگران منتقل می‌شود؛ هرچند این «دیگران»، تنها به خاندان پیامبران محدود نمی‌شود. در این بخش، به بررسی سه سازوکار کلی برای این پدیده، می‌پردازم: برکت، وراثت و وصایت. نقش پیوند خویشاوندی با پیامبران، به‌ویژه پیوند پدر - فرزند، در دو سازوکار نخست، بسیار برجسته است؛ اما در سازوکار سوم، این نقش تا اندازه‌ای کاهش می‌یابد.»نویسنده کتاب در ادامه مباحث این بخش، موضوع «خاندان پیامبران مشترک میان قرآن و کتاب مقدس» را مطرح کرده است. در این زمینه درباره «خاندان پیامبران ابراهیمی در قرآن و کتاب مقدس» می‌خوانیم: «پدیده پیامبری و جایگاه خاندان پیامبران، با ابراهیم (ع) رنگ دیگری به خود می گیرد و برای نخستین‌بار، پیامبری در خاندان ابراهیم (ع) نهادینه و ماندگار می‌شود. قرآن و کتاب مقدس، هر دو این باور را پذیرا هستند. دست‌کم سه آیه قرآن، به این موضوع اشاره مستقیم می‌کنند. در آیه 26 سوره حدید نیز به این‌که خدا، نبوت و کتاب را هم در ذریه نوح (ع) و هم در ذریه ابراهیم (ع) گذاشته، اشاره می‌شود. شاید بپنداریم این آیه، نشان‌گر نهادینه شدن پیامبری در خاندان نوح (ع) است؛ اما در حقیقت از سویی،‌ذریه نوح (ع) هم‌معنی خاندان وی نیست و از سوی دیگر، ذریه نوح (ع) همه بازماندگان پس از توفان هستند که دست‌کم در آن سرزمین توفان‌زده، جز ایشان کس دیگری زیست نمی‌کند؛ هر که بود و هر که هست، از ایشان است. اما در روزگار ابراهیم (ع) چنین نیست؛ خدا از میان همه مردم، این خاندان را برای سپردن پیامبری خود برمی‌گزیند.»گفتار پایانی این کتاب نیز به جمع‌بندی مباحث اختصاص دارد.

دانشنامه دین بریل (دو جلدی)

500000 تومان 400000 تومان
دانشنامه دین بریل علاوه بر جامعیت یکی از جدیدترین ها در حوزه مطالعات ادیان است. خواننده در خلال مطالعه مدخل های این کتاب، به خوبی به پاکیزگی تالیف و پژوهش و نیز جدید بودن و جامعیت آن پی خواهد برد. لحاظ کردن روش علمی در تالیف مدخل ها از ویژگی های خاص این دانشنامه است که خواننده فرهیخته ضمن مطالعه آن بدان اذعان خواهد کرد. کتاب دانشنامه دین بریل یکی از جامع ترین و دقیق ترین دانشنامه ها در حوزه دین پژوهی به سرویراستاری کوکو فون استوکراد، نویسنده و دین پژوه ایرلندی است که در سال 2007 توسط انتشارات بریل چاپ شده و حاوی آخرین یافته ها و دستاوردهای دین پژوهان معاصر است. این کتاب به روشنی نشان دهنده تحولی است که مطالعات علمی و دانشگاهی دین در طی چند دهه اخیر از سرگذرانده است و بی جهت نیست که مدخل هایی چون مدرنیته، افسون زدایی، سکولاریزاسیون، هویت، تروریسم، خشونت، فمینیسم و ... در قالب مدخلی مستقل توضیح داده شده است. منطق انتخاب مدخل‌ها و توضیحات مربوط به آنها، معطوف به انعکاس دادن جنبه‌های فراوان زمینه‌های دینی گفتمان در جوامع مدرن شده است. برای موفقیت در این تلاش، دو چشم‌انداز بایستی ترکیب شود: نخست، جنبه‌های عمومی و ارتباطی دین می‌باید به صراحت مطرح شود، که در مدخل‌هایی چون: ادراک، بازنمایی جمعی، یا زندگی روزمره، نمونه‌هایی از کوشش‌ها را برای معرفی این جنبه شاهد هستید. تعداد زیادی از تصاویر نیز هستند که گاهی اوقات، ردپای دین را در مکان‌هایی غیرمنتظره یافته‌اند. دوم، بعد تاریخی است که از اهمیتی حیاتی برخوردار است، زیرا بدون اطلاع از گذشته و مقایسه با دوره‌ها و زمینه‌های مختلف، یافتن فهمی مناسب از گفتمان دینی مدرن غیر ممکن است. این است که چرا خواننده دانشنامه، مروری تاریخی را هم در مدخل‌های مربوط به مفاهیم و هم در عناوین مرتبط با سنت‌های دینی مشاهده می‌کند.

درآمدی بر جامعه شناسی دین، چشم اندازهای کلاسیک و معاصر

150000 تومان 120000 تومان
این کتاب با استفاده از پژوهش های فراوان و ارائه نمونه های مستند، با نگاهی تحلیلی بر اساس آنچه در فضای کنونی جامعه شناسی دین در جهان میگذرد، به بیان خطوط کلی نظریه های جامعه شناختی درباره زندگی دینی معاصر می پردازد. این شیوه نگریستن،کمتر در کتاب های مرتبط با جامعه شناسی دین در ایران یافت میشود. کتابی که به خوبی و با متنی روان، صورت بندی حقیقی و دقیقی از نگاه جامعه شناختی به مسائل حوزه دین ارائه کرده و به اندوخته های ذهنی مخاطبین نظم می بخشد.