مشاهده همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36

الاهیات

50000 تومان 40000 تومان
در این کتاب نویسنده ضمن معرفی و عرضه متون اولیه و مهم مرتبط با هر کدام از عقاید مسیحی آنها را ذیل فصل های جداگانه آورده و خواننده را در تماس مستقیم با متن اصلی قرار داده تا برداشت و تفسیر آزاد از آن را به عهده خواننده بگذارد و از این طریق او را در فضای فکری و نوشتاری متن مربوطه قراردهد.در پایان هر متن مک گراث برای یاری رساندن به خواننده به مفاهیم و مضامین اصلی متن اشاره نموده سپس سوالاتی را در ارتباط با متن مطرح می نماید و از او می خواهد به آنها پاسخ دهد. هدف اصلی کتاب آشنایی خواننده باگزیده متون اصلی الهیات مسیحی بوده؛ ضمنا ازاین راه نیز با الهیات مسیحی نیز انس بیشتری پیدا خواهد نمود.

چیستی سرشت انسان، نگاهی از منظر علم، فلسفه و الهیات مسیحی

35000 تومان 28000 تومان
. مروری بر دیدگاه‌های مختلف در مورد ماهیت انسان و انعکاس نظریات فلاسفه، دانشمندان علوم تجربی و محتویات کتاب مقدس مسیحیان در این زمینه است. در این اثر نخست دیدگاه‌های الهیات مسیحی درباره سرشت انسان با توجه به نظریه تثلیث و اصلاحات دینی صورت گرفته در آیین مسیحیت پس از قرون وسطی بیان شده و سپس دیدگاه فلاسفه یونان مانند افلاطون، ارسطو، آگوستین و فلاسفه پس از رنسانس در این زمینه منعکس گردیده است. آنگاه نگارنده از منظری پزشکی و علم عصب‌شناسی به بررسی ماهیت انسان پرداخته و از دیدگاهی زیست‌شناختی، فیزیکی و علم مدرن امروزی تفسیری از سرشت انسان ارایه گردیده است. در همین زمینه نویسنده به خود مختاری انسان، وجه تمایز او با خداوند، افعال انسانی، اخلاق او، هویت شخصی و روانشناختی وی و همچنین هویت دینی او اشاره کرده و تفاسیر مختلف در این زمینه را با هم مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب – جلد1

115000 تومان 92000 تومان
هانس کونگ، الاهی دان و فیلسوف مسیحی کاتولیک درسال 1928 در شهر سورس سوئیس متولد شد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی به رم، مرکز مسیحیت کاتولیک رفت و در دانشگاه پاپ گریگوری در رشته فلسفه (1948- 1951) و الاهیات ( 1955- 1955) به ادامه تحصیل پرداخت. در این مدت دو رساله به رشته تحریر درآورد: یکی در فلسفه با عنوان اومانیسم الحادی ژان پل سارتر، ودیگری در الاهیات با عنوان "کارل بارت". درسال 1951 برای گذراندن دوره دکتری الاهیات به فرانسه رفت و درموسسه کاتولیک پاریس و دانشگاه سوربن مطالعات فلسفی و الاهیاتی خود را ادامه داد. پس از اخذ درجه دکتری الاهیات به شهر لوزن بازگشت و به طور رسمی به کسوت کشیشی درآمد. در سال 1960 به دعوت دانشگاه توبینگن برای تصدی کرسی استادی الاهیات به آلمان رفت و تا زمان بارنشستگی درآنجا به تدریس پرداخت. در سال 1962 به سمت مشاور الاهیاتی پاپ ژان بیست وسوم منصوب شد که در این سمت توانست اقدامات مهمی ازقبیل تنویر افکار الاهیاتی مقامات کلیسا، ایفای نقش اساسی در تشکیل شورای دوم واتیکان (1962-65) انجام دهد. درسال 1963 رشته الاهیا ت تقریبی را به قصد نزدیک کردن مذاهب مسیحی و در نهایت ادیان مختلف به همدیگر تاسیس کرد که در نهایت به تاسیس موسسه تقریب ادیان انجامید. از این زمان به بعد بیشتر فعالیت های علمی و عملی کونگ درجهت ایجاد وحدت میان ادیان جهان سوق پیدا کرد.

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب – جلد2

80000 تومان 64000 تومان
هانس کونگ، الاهی دان و فیلسوف مسیحی کاتولیک درسال 1928 در شهر سورس سوئیس متولد شد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی به رم، مرکز مسیحیت کاتولیک رفت و در دانشگاه پاپ گریگوری در رشته فلسفه (1948- 1951) و الاهیات ( 1955- 1955) به ادامه تحصیل پرداخت. در این مدت دو رساله به رشته تحریر درآورد: یکی در فلسفه با عنوان اومانیسم الحادی ژان پل سارتر، ودیگری در الاهیات با عنوان "کارل بارت". درسال 1951 برای گذراندن دوره دکتری الاهیات به فرانسه رفت و درموسسه کاتولیک پاریس و دانشگاه سوربن مطالعات فلسفی و الاهیاتی خود را ادامه داد. پس از اخذ درجه دکتری الاهیات به شهر لوزن بازگشت و به طور رسمی به کسوت کشیشی درآمد. در سال 1960 به دعوت دانشگاه توبینگن برای تصدی کرسی استادی الاهیات به آلمان رفت و تا زمان بارنشستگی درآنجا به تدریس پرداخت. در سال 1962 به سمت مشاور الاهیاتی پاپ ژان بیست وسوم منصوب شد که در این سمت توانست اقدامات مهمی ازقبیل تنویر افکار الاهیاتی مقامات کلیسا، ایفای نقش اساسی در تشکیل شورای دوم واتیکان (1962-65) انجام دهد. درسال 1963 رشته الاهیا ت تقریبی را به قصد نزدیک کردن مذاهب مسیحی و در نهایت ادیان مختلف به همدیگر تاسیس کرد که در نهایت به تاسیس موسسه تقریب ادیان انجامید. از این زمان به بعد بیشتر فعالیت های علمی و عملی کونگ درجهت ایجاد وحدت میان ادیان جهان سوق پیدا کرد.

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب – جلد3

110000 تومان 88000 تومان
هانس کونگ، الاهی دان و فیلسوف مسیحی کاتولیک درسال 1928 در شهر سورس سوئیس متولد شد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی به رم، مرکز مسیحیت کاتولیک رفت و در دانشگاه پاپ گریگوری در رشته فلسفه (1948- 1951) و الاهیات ( 1955- 1955) به ادامه تحصیل پرداخت. در این مدت دو رساله به رشته تحریر درآورد: یکی در فلسفه با عنوان اومانیسم الحادی ژان پل سارتر، ودیگری در الاهیات با عنوان "کارل بارت". درسال 1951 برای گذراندن دوره دکتری الاهیات به فرانسه رفت و درموسسه کاتولیک پاریس و دانشگاه سوربن مطالعات فلسفی و الاهیاتی خود را ادامه داد. پس از اخذ درجه دکتری الاهیات به شهر لوزن بازگشت و به طور رسمی به کسوت کشیشی درآمد. در سال 1960 به دعوت دانشگاه توبینگن برای تصدی کرسی استادی الاهیات به آلمان رفت و تا زمان بارنشستگی درآنجا به تدریس پرداخت. در سال 1962 به سمت مشاور الاهیاتی پاپ ژان بیست وسوم منصوب شد که در این سمت توانست اقدامات مهمی ازقبیل تنویر افکار الاهیاتی مقامات کلیسا، ایفای نقش اساسی در تشکیل شورای دوم واتیکان (1962-65) انجام دهد. درسال 1963 رشته الاهیا ت تقریبی را به قصد نزدیک کردن مذاهب مسیحی و در نهایت ادیان مختلف به همدیگر تاسیس کرد که در نهایت به تاسیس موسسه تقریب ادیان انجامید. از این زمان به بعد بیشتر فعالیت های علمی و عملی کونگ درجهت ایجاد وحدت میان ادیان جهان سوق پیدا کرد.

درسنامه الهیات مسیحی جلد اول دوره‌ها، چهره‌ها، منابع و شیوه‌ها

90000 تومان 72000 تومان
کتاب درسنامه الهیات مسیحی‌ که از متون معتبر درسی در زمینه الهیات مسیحی است کوشیده است در چارچوب معیارهای علمی و تعلیمی، از مهم ترین مسائل الهیات مسیحی تبیین منصفانه و عالمانه‌ای به دست دهد. نویسنده بر آن است تا شما را با مبانی الهیات مسیحی آشنا سازد و فرض را بر این گذاشته است که از این موضوع هیچ اطلاعی ندارید. او در این کتاب به معرفی و تبیین ابعاد زیر از الهیات مسیحی می پردازد: اندیشه‌های اصلی آن؛ چگونگی رشد این اندیشه‌ها و دفاع از آنها؛ واژه‌های اصلی به ویژه اصطلاحات تخصصی آن؛ بحث‌های اساسی که تفکر مسیحی را در دویست سال اخیر تحت تاثیر قرار داده است؛ متفکران برجسته‌ای که الهیات مسیحی را در طی قرون و اعصار شکل داده‌اند.

درسنامه الهیات مسیحی جلد دوم مفاهیم اصلی الهیات

130000 تومان 104000 تومان
کتاب درسنامه الهیات مسیحی‌ که از متون معتبر درسی در زمینه الهیات مسیحی است کوشیده است در چارچوب معیارهای علمی و تعلیمی، از مهم ترین مسائل الهیات مسیحی تبیین منصفانه و عالمانه‌ای به دست دهد. نویسنده بر آن است تا شما را با مبانی الهیات مسیحی آشنا سازد و فرض را بر این گذاشته است که از این موضوع هیچ اطلاعی ندارید. او در این کتاب به معرفی و تبیین ابعاد زیر از الهیات مسیحی می پردازد: اندیشه‌های اصلی آن؛ چگونگی رشد این اندیشه‌ها و دفاع از آنها؛ واژه‌های اصلی به ویژه اصطلاحات تخصصی آن؛ بحث‌های اساسی که تفکر مسیحی را در دویست سال اخیر تحت تاثیر قرار داده است؛ متفکران برجسته‌ای که الهیات مسیحی را در طی قرون و اعصار شکل داده‌اند.

فلسفه و الاهيات در سده های ميانه

36000 تومان 28800 تومان
در سده های آغازین مسیحیت، فیلسوف بودن هنوز بدیلی جدی برای مسیحی بودن به شمار می آمد و نظام های فلسفی برنامه هایی عقلانی، عملی و اخلاقی برای زندگی ارائه می دادند. موضوع این کتاب تاثیر و تاثر متقابل و پیچیده میان الهیات و فلسفه است که پیامد تلاش های علما و اندیشمندان مسیحی برای حل و جذب و سازگاری پیچیده ترین مفاهیم علم و دانش غیر دینی در نظام فکری خود آنان است. بن مایه مستتر در این کتاب ماجرایی است دیرپا در تاریخ اندیشه بشری که از نخستین روزهای طلوع فلسفه تا حتی سده حاضر به دراز کشیده است.این مساله حیاتی و حساس مساله مواجهه و یا هم کناری فلسفه و دین است. نویسنده کتاب خانم گیلیان رز ماری اوانز، استاد الهیات قرون وسطی و تاریخ اندیشه در دانشگاه کمبریج است که اثار ارزشمند و متعددی از ایشان در قالب کتاب و مقاله به خصوص درباره آگوستین،گریگوری کبیر،آنسلم و غیره منتشر شده است.

مثلث خدا انسان جهان؛ گفتمانی بین علم و دین

60000 تومان 48000 تومان
چالش‌هایی که در اوایل قرن هفدهم میلادی اندیشمندان و متالهان را به بحث از رابطه علم و دین واداشت به دلیل مواضع جدیدی بود که فیزیک، روان‌شناسی، زیست‌شناسی و ... اتخاذ کرده بودند. فیلسوفان و متکلمان در حل چنین چالش‌هایی مواضع مختلفی گرفتند. کروفورد در این کتاب با بررسی نظریات جدیدِ علمی، نشان می‌دهد که چگونه هر یک از علم و دین می‌توانند در شکل‌گیری فهم ما از مثلثِ خدا، جهان و انسان به یکدیگر یاری رسانند.