نمایش 1–12 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

آیین بودا در جهان امروز

40000 تومان
ترجمه حاضر، شرح آداب و رسوم آیین بودایی، گزارش از مناسک، پرستش ها، زیارت ها، جشن ها، و اعمال دینی روزمره پیروان این آیین است. ضمن آن که در کتاب سعی شده جنبه های عرفی و مردمی این دین معرفی شود. آیین بودای آغازین، آیین بودای جنوبی، آیین بودای شرقی، و آیین بودای شمالی مطالب اصلی کتاب را تشکیل می دهد.

بهتر بنویسیم

80000 تومان
بهتر نویسی آرزوی هر کسی است که دستی به قلم دارد و خواستار گفت و گوی نوشتاری با دیگران است. برای بهتر نویسی دست کم باید چهار گام بزرگ برداشت. هر یک از این گام ها موضوع یکی از بخش های کتاب حاضر است.فصل نخست درباره پایه های نظری و زیرساخت های نرم افزاری نویسندگی است.فصل دوم شماری از اصول و نکته های درست نویسی را بازگو می کند.در فصل سوم از فواید و قواعد ساده نویسی سخن می رود. عنوان موضوع فصل پایانی کتاب، زیبانویسی است.

بیایید فلسفه بورزیم؛ درآمدی بر تامل انتقادی و گفت و گوی عقلانی

99000 تومان
هدف اصلی این کتاب آشنایی ملموس تر خوانندگان با فلسفه است.مباحث کتاب را می توان به دو بخش عمده فرافلسفه و فلسفه تقسیم کرد. در بخش نخست مباحثی مطرح می شود مثل فلسفه چیست؟ فیلسوف کیست و چه می کند؟ فلسفه چه شباهت ها و تفاوت هایی با دیگر حوزه های معرفت مثل دین، علم، تاریخ و ریاضیات دارد؟ روش فلسفه چیست؟اما در بخش دوم به طور مستقیم به مباحث این سه حوزه فلسفی پرداخته می شود: معرفت شناسی، نظریه ارزش و مابعدالطبیعه.در معرفت شناسی مباحثی مانند چیستی صدق، چیستی معرفت و استدلال منطقی مطرح می شود.در نظریه ارزش مباحث حوزه اخلاق و نظریه های اخلاقی مور نوجه قرار گرفته است. و در مابعدالطبیعه مباحثی مانند جبر و اختیار، مساله ذهن/بدن، خداباوری، ماده باوری و ایده آلیسم مطرح شده است.

جستاری در فلسفه زرتشتی؛ مجموعه مقالات

50000 تومان
اثر حاضر، مجموعه مقالاتی درباره «فلسفه دین زرتشت» است. در این پژوهش ابتدا به ریشه های فلسفی دین زرتشت پرداخته شده و تاریخچه ای از زمان و زادگاه زرتشت و آموزه های وی ارائه گردیده است. سپس ویژگی های دین زرتشت و مباحثی مانند کیهان شناسی، معادشناسی، ثنویت، زروانیت، خیر و شر و تحریف تفکر زرتشتی بر عصر کنونی مطرح شده است. اخلاق و جامعه در فلسفه زرتشتی در دوران هخامنشی و ساسانی ویژگی های فلسفه معاصر زرتشتی از مقالات دیگر کتاب است. از نظر نویسنده اگر چه عقاید زرتشتیان به ویژه در مساله خیر و شر تغییرات زیادی کرده است اما فلسفه اخلاق آنان ثابت مانده است.

حقيقت محمديه و عيسی مسيح در انديشه ابن عربی و اکهارت

90000 تومان
بر روی پشت جلد این اثر آمده است: بنشسته در چشم دو عارف معروف، ابن عربی و اکهارت، شرح ماجرای گذشته، حال و آینده انسان را به تماشا می نشینیم. سرنوشت فرد انسان بازبسته به سرنوشت انسان الوهی است؛ موجی است از آن دریا. از دل او برآمده و به او باز می گردد تا او نیز وی را به همان مبدأ و مقصدی رهنمون شود که از آنجاست و به سوی او رهسپار است.در نظر این دو عارف آنگاه که ایستاده بر بام هستی لب به سخن می گشایند، انسان الوهی فارغ از الوهیت نیست و اصولا این و آنی در کار نیست. کتاب حاضر ماجرای انسان را به مثابه برگی از دفتر الوهیت روایت می کند.این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است؛ نظرگاه مشترک برای تحقیق در حقیقت محمدیه و عیسی مسیح، جایگاه حقیقت محمدیه در وجودشناسی ابن عربی، جایگاه عیسی مسیح در وجودشناسی اکهارت؛ حقیقت محمدیه و عیسی مسیح در اندیشه ابن عربی و اکهارت و مقایسه جایگاه حقیقت محمدیه و جایگاه عیسی مسیح عناوین این فصول هستند.پرسش های اساسی انسان در ارتباط با حقیقت محمدیه و عیسی مسیح، اندیشه یونانی و تأثیر آن بر عرفان مسیحی و اسلامی، ارکان الگوی وجودشناختی واحد برای عرفان های یونانی؛ مسیحی و اسلامی از مهم ترین موضوعات بحث در فصل اول این اثر است.حقیقت محمدیه در الوهیت، حقیقت محمدیه در عالم، حقیقت محمدیه و رجعت موجودات به اصل خویش هم اهم مباحث مورد بحث و بررسی در فصل دوم این کتاب است. در فصل سوم با عنوان جایگاه عیسی مسیح در وجودشناسی اکهارت هم موضوعاتی مانند عیسی مسیح در مرتبه الوهیت، عیسی مسیح و خلقت، عیسی مسیح و مراحل سیر انسان به سوی اصل خویش و ... مورد نظر مؤلف بوده است.در فصل آخر هم با عنوان مقایسه جایگاه حقیقت محمدیه و جایگاه عیسی مسیح هم مباحثی مانند حقیقت محمدیه و عیسی مسیح به عنوان کلمه خداوند، حقیقت محمدیه و عیسی مسیح به عنوان صورت خداوند، جایگاه اصالتا خلقی حقیقت محمدیه و جایگاه اصالتا الوهی عیسی مسیح، حقیقت محمدیه و عیسی مسیح به عنوان واسطه فیض، نسبت بین حقیقت محمدیه و حضرت محمد(ص) در مقایسه با ... و تقرب به تثلیث از سوی ابن عربی و تقرب به توحید از سوی اکهارت مورد نظر نویسنده بوده است.مقدمه شامل مباحثی مانند مفهوم عرفان، مطالعه تطبیقی به شیوه الگوسازی نظری و نگاهی به محتوای فصول و سخن پایانی و کتابنامه هم از دیگر مباحث این کتاب است.در بخش سخن پایانی آمده است: ابن عربی و اکهارت به رغم اینکه پیرو دو دینی هستند که آموزه هایشان گاه تعارض های اساسی با یکدیگر دارند، الگوهای هستی شناختی واحدی را در پیش می کشند که در آن، خدا و جهان و انسان، جایگاه کمابیش یکسانی دارند. این یکسانی یا همسانی از باب تصادف یا توارد نیست، بلکه از تک سرچشمه ای نشأت می گیرد که در امتداد تاریخی خود بر هر دو اندیشه جاری شده است یعنی تک سرچشمه عرفان یونانی. وحدت سرچشمه موجب شده است که این دو اندیشمند با دور شدن از آموزه های مرسوم دین خود، که کمرنگ شدن اختلاف میان دینی شان را در پی داشته، لفظ ابراهیمی بر زبان جاری کنند و معنای یونانی از خدا طلب کنند.

درآمدی بر جامعه شناسی دین، چشم اندازهای کلاسیک و معاصر

150000 تومان
این کتاب با استفاده از پژوهش های فراوان و ارائه نمونه های مستند، با نگاهی تحلیلی بر اساس آنچه در فضای کنونی جامعه شناسی دین در جهان میگذرد، به بیان خطوط کلی نظریه های جامعه شناختی درباره زندگی دینی معاصر می پردازد. این شیوه نگریستن،کمتر در کتاب های مرتبط با جامعه شناسی دین در ایران یافت میشود. کتابی که به خوبی و با متنی روان، صورت بندی حقیقی و دقیقی از نگاه جامعه شناختی به مسائل حوزه دین ارائه کرده و به اندوخته های ذهنی مخاطبین نظم می بخشد.

درسنامه دین شناسی

100000 تومان
جاناتان زی. اسمیت، دین‌پژوه معتقد است محقق دین‌پژوه نباید تحت الزام معیارهای تعریفی «خودی‌»های دینی باشد. مقصود او این است سنتی دیرینه وجود دارد که اندیشه فلسفی را بر فعالیت مناسکی و واقعیت مادی (مثلا پروتستان در برابر کاتولیک) رجحان می‌دهد. تاریخ تحقیقات نشان‌دهنده دل مشغولی به سرچشمه های یک دین است، به گونه‌ای که دین اصیل را در آن سرچشمه‌ها می‌توان یافت، چنان‌که مسیحیت پروتستان، به جای تمرکز بر حرکت کامل تاریخی یک سنت دینی در کل هستی آن، بر کتاب مقدس متمرکز می‌شود.

راز اعداد

80000 تومان
نقش و جایگاه اعداد در فرهنگ ها و ادیان مختلف هنگامی که به بسیاری از رفتارهای دینی و فرهنگی خود نگاه می کنیم، متوجه نقش پررنگ اعداد در آنها می شویم؛ نقشی که در قرن حاضر و در دنیای پیشرفته نیز رنگ نباخته است. بسیاری از ما 7 را عددی بسیار مقدس می دانیم و از نحوست 13 هراسانیم. اما شاید دوست داشته باشیم بدانیم که آیا این اعداد در فرهنگ های دور و نزدیک نیز همین ویژگی ها را دارند. کتاب راز اعداد اثر متنشرق شهیر آلمانی آنه ماری شیمل به آشنایی ما با نقش برجسته ی اعداد در فرهنگ ها و ادیان کمک می کند.مطالعه این اثر اطلاعات ارزشمندی را درباره تلقی ملت های گوناگون به دست می آورد.

راهنمای جامع نگارش مقاله علمی

200000 تومان
نگارش مقاله علمی یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان و محققان در سطوح بالای آموزش عالی است. نگارش علمی مستلزم کسب مهارت و توانمندی های خاصی است که به دست آوردن آن ها به راحتی امکان پذیر نیست.بسیاری از دانشجویان و محققان قبل از شروع نگارش علمی معمولا احساس می کنند نیازمند مطالعه متون مربوط به چگونگی نگارش علمی اند و در نتیجه، به دنبال منبعی هستند که آن ها را در این زمینه راهنمایی کند.راهنمای جامع نگارش مقاله علمی، یکی از کتاب هایی است که در زمینۀ نگارش مقالۀ علمی در خارج از ایران به رشتۀ تحریر درآمده است. کتاب در هشت فصل و پنج پیوست نوشته شده است و در پیوست ها چهار سبک استنادی مهم جهان شامل CMS ،APA ،MLA و CSE تشریح شده اند. این کتاب منبع مفیدی برای بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان خواهد بود و از معدود منابع فارسی است که به طور مفصل به سبک استناد دهی شیگاگو می پردازد.

شمنیسم، فنون کهن خلسه

200000 تومان
کتاب شمنیسم فنون کهن خلسه تجزیه و تحلیل ایدئولوژی شمنیسم، بحث در خصوص مهارتها فنون نمادها و اساطیر شمنیسم شمنیسم یک پدیده دینی در سیبری و آسیای مرکزی است. در سرتاسر این قلمرو وسیع، حیات جادویی – دینی جامعه حول شخصیت شمن متمرکز است که نه تنها جادوگر، حکیم، ساحر بلکه شفا دهنده، معجزه گر، هادی ارواح به دنیای مردگان، عارف و شاعر نیز هست. همین پدیده و مهارتها در دیگر نقاط آسیا در اقیانوسیه آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی و درمیان اقوام هندو – اروپایی نیز یافت می شود. در این کتاب میرچاو الیاده در مقام مورخ ادیان با تبحری بی نظیر رویکردهای روانشناختی، جامعه شناختی و قوم شناختی را در هم می آمیزد. وی ایدئولوژی شمینیسم را تجزیه و تحلیل نموده و در خصوص مهارتها، فنون و نمادها و اساطیر شمنیسم بحث می کند. از نظرگاه الیاده شمنیسم در معنای دقیق آن فن خلسه یا مهارت فرو روی به حالت خلسه است.

عارفان مسیحی

85000 تومان
کتاب عارفان مسیحی اثر عرفان‌شناس برجسته معاصر خانم آندرهیل، در‌ پی آن است تا با بیان شرح حال عارفان مهم مسیحی گزارشی از تاریخ معنوی و عرفان مسیحی ارائه کند. در این کتاب کوچک فقط می‌توان به غنا و تنوع مطالبی اشاره کرد که هر کس بخواهد تاریخ معنوی و عرفانی مسیحی را بیان نماید، ناگزیر از پرداختن به آنهاست.این کتاب حتی ادعا ندارد که فهرست کاملی از عارفان را به دست داده است بلکه از میان جمع عظیم قدیسان عارف، تنها به انتخاب تنی چند از آنهایی می‌پردازد که بزرگی شخصیتشان، تا حد زیادی مرهون وابستگی‌شان به حیات جمعی خانواده مومنان به مسیح، و مشارکتشان در این حیات است.این کتاب به رابطه عرفا با جامعه مسیحیت پرداخته، یعنی آن نفس بزرگ و خلاقی که تجربه ویژه او از خدا به کار دیگر مسیحیان نیز می‌آید؛ کسی که وجدان جمعی معنوی را تعمیق می‌بخشد و اخباری تازه در باب زندگی ‌جاودانی به ارمغان می‌آورد.

عدالت کیفری در آیین یهود

110000 تومان
این کتاب مشتمل بر دوازده مقاله در مجازات و حقوق کیفری یهودیت می باشد که 9 مقاله آن ترجمه از منابع یهودی و سه مقاله بررسی و تحقیق دانشمند گرامی «حسین سلیمانی» است. نویسنده در مقدمه کتاب می گوید: «این کتاب دو دسته مخاطب دارد، یکی حقوق دانان یا دانشجویان حقوق، که چه بسا برخی از ایشان با حوزه مطالعات ادیان آشنایی کمتری داشته باشند، و دیگر دین پژوهان، که شاید با مفاهیم حقوقی چندان آشنا نباشند»