مشاهده همه 13 نتیجه

اجبار به بدعت دوره دوجلدی

140000 تومان 112000 تومان

الاهیات

85000 تومان 68000 تومان

ايمان و اخلاق: مقايسه رويکرد الاهيات کیرکگور و اشاعره متقدم

85000 تومان 68000 تومان

چیستی سرشت انسان، نگاهی از منظر علم، فلسفه و الهیات مسیحی

35000 تومان 28000 تومان

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب – جلد1

150000 تومان 120000 تومان

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب – جلد2

105000 تومان 84000 تومان

خدا در اندیشه فیلسوفان غرب – جلد3

150000 تومان 120000 تومان

درسنامه الهیات مسیحی جلد اول دوره‌ها، چهره‌ها، منابع و شیوه‌ها

130000 تومان 104000 تومان

درسنامه الهیات مسیحی جلد دوم مفاهیم اصلی الهیات

170000 تومان 136000 تومان

سیر تاریخی تدوین کتب فقه مقارن

75000 تومان 60000 تومان

شناخت دانش الهیات

70000 تومان 56000 تومان

فلسفه و الاهيات در سده های ميانه

70000 تومان 56000 تومان

مثلث خدا انسان جهان؛ گفتمانی بین علم و دین

110000 تومان 88000 تومان