نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

فلسفه زبان دينی

65000 تومان 52000 تومان
کتاب فلسفه زبان دینی، نوشته دان آر. استیور حاوی مباحثی شگرف و فراگیر و کاوشی دقیق و جامع در عرصه زبان دینی و مسائل علمی وابسته به آن است که تا زمان نگارش آن، کمتر نویسنده ای بدان همّت گمارده است. مؤلف با عنایت خاص به چرخش زبان شناختی سده بیستم و نگرش های تازه فرا روی دین پژوهان و دگرگونی های شگرف پدید آمده در فهم زبان دینی به پژوهش پرداخته است. به رغمِ وفورِ تألیفات به زبان انگلیسی در تک تک حوزه های متعدد زبان شناختی، کمتر کتابی می توان یافت که نگرشی جامع به نتایج پژوهش ها در زبان دینی داشته باشد. مؤلف این کتاب به نوبه خود، در این عرصه گام های بلندی پیش نهاده است.کتاب حاضر حاوی پی نوشت های مفصل نویسنده است که افزون بر آشکار سازی زوایای نهان بحث، بستر پژوهش های فزون تر را برای مشتاقان این عرصه فراهم می سازد. نویسنده در انتها نیز برای مطالعات فزون تر در شاخه های علمی مرتبط به بحث، منابعی معرفی کرده و ویژگی های علمی هر یک را برشمرده است.