نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

فلسفه و الاهيات در سده های ميانه

36000 تومان 28800 تومان
در سده های آغازین مسیحیت، فیلسوف بودن هنوز بدیلی جدی برای مسیحی بودن به شمار می آمد و نظام های فلسفی برنامه هایی عقلانی، عملی و اخلاقی برای زندگی ارائه می دادند.موضوع این کتاب تاثیر و تاثر متقابل و پیچیده میان الهیات و فلسفه است که پیامد تلاش های علما و اندیشمندان مسیحی برای حل و جذب و سازگاری پیچیده ترین مفاهیم علم و دانش غیر دینی در نظام فکری خود آنان است.بن مایه مستتر در این کتاب ماجرایی است دیرپا در تاریخ اندیشه بشری که از نخستین روزهای طلوع فلسفه تا حتی سده حاضر به دراز کشیده است.این مساله حیاتی و حساس مساله مواجهه و یا هم کناری فلسفه و دین است.