نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

ترجمه نسخه خطی تذکره شيخ صفی الدين اردبيلی

90000 تومان 72000 تومان
این کتاب گزارش کاملی از شرح حال شیخ صفی ‎الدین اردبیلی و اوصاف و حالات او به مخاطبان عرضه می دارد. این تذکره نسخه خطی مهمی بوده که مترجم آن را به زبان فارسی برگردانده و به تصحیح و تنقیح آن هم پرداخته است.مترجم در مقدمه به معرفی شکلی و محتوایی این کتاب پرداخته و به شرح حال و سرگذشت شیخ صفی ‎الدین اردبیلی که سلسله صفویه منسوب به اوست اشاراتی می ‎نماید.در باب اول از نسب و نیاکان شیخ صفی ‎الدین، دوران کودکی و احوال و کرامات و ارشادات شیخ صفی ‎الدین سخن رفته است. مولف در بخش های بعد کراماتی را از شیخ صفی‎ الدین نقل کرده که مربوط به رهایی و نجات مردم از مصایب و بلایای طبیعی و بیماری‎ها است.شیخ صفی‎ الدین در باب تربیت و ذکر نکات عرفانی در خصوص بعضی از احادیث و آیات سخنانی از وی نقل شده که نویسنده آن‎ها را در باب مستقلی گردآورده است.نگارنده در ادامه راجع به کرامات شیخ نسبت به حیوانات و آگاهی او بر ضمایر و بواطن مردم مطالبی ایراد کرده و به دیدگاه‎های شیخ در باب مجاهدت و ریاضت و پیروی از سیره پیامبر اشاراتی کرده و بسیاری از مفاهیم و معانی عرفانی را طی فصول جداگانه از دیدگاه شیخ بررسی و تعریف می‎کند.