نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

راهنمای نوآموزان در دین پژوهی

40000 تومان
این کتاب به‌گونه‌ای طراحی شده است تا پیکره‌ای کامل، اما گزیده، از مواد فکری مناسب برای یک دوره آموزشی را در دسترس قرار دهد. تقریبا هر دوره‌ی آموزشی در زمینه دین، مشتمل بر نظریه و روش است، اگرچه محدودیت‌های زمانی اغلب مانع می شود که گزارش کامل ارائه گردد.کتاب راهنمای نوآموزان در دین پژوهی به‌گونه‌ای طراحی شده است تا پیکره‌ای کامل، اما گزیده، از مواد فکری مناسب برای یک دور آموزشی را در دسترس قرار دهد.