مشاهده همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطی

99000 تومان
تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطی پانزده قرن از تاریخ را پوشش داده و به ابعاد و زوایای مختلف تفکر فیلسوفان مسیحی می پردازد. امروزه نام ژیلسون با فلسفه قرون وسطا و یا به تعبیری با فلسفه مسیحی گرده خورده است. او چندین کتاب در خصوص فلسفه قرون وسطا با محوریت مسیحیت نوشته است. در این بین، کتاب تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. چه آنکه شاهکار و حاصل پنجاه سال تدریس او در دانشگاه‌های مختلف جهان است. کتاب یادشده یک‌ دوره تاریخی به امتداد پانزده قرن را پوشش داده، و در عین اختصار به ابعاد و زوایای مختلف تفکر متالهان و فیلسوفان مسیحی قرون وسطا پرداخته است.

رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی؛‌ به سوی الهیات ناظر به همه ادیان

45000 تومان
در کتاب رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی از رویکرد انحصارگرایی، شمول گرایی، نسبی گرایی، گوهرگرایی، پاسخ کاتولیک، رویکرد سنخ شناسی پویا، رویکرد مبتنی بر گفت و گو و رویکرد مسیح مدارانه، ارزیابی شده است. مولف افزون بر بیان دیدگاه های مختلف درباره تکثر دینی به محورهای اصلی اندیشه فیلسوفان و عالمان الهیات مورد نظر نیز اشاره می کند.با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم الهیات مسیحی، چگونگی رابطه مسیحیت با ادیان غیرمسیحی و نیز فراهم ساختن ارزیابی مناسبی از جایگاه آن هاست؛ نگارنده، رویکردهای یاد شده را تنها از این منظر، بررسی می کند. به نظر وی تنها رویکرد مبتنی بر گفتگو می تواند راه را برای تدوین الهیات مسیحی ناظر به همه ادیان، فراهم سازد.