نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

رستاخيز جسم در يهوديت و مسيحيت نخستين

67000 تومان
این کتاب در خصوص مقایسه دیدگاه‌های «یهودیت» و «مسیحیت» در مورد یکی از پیچیده‌ترین و بحث‌انگیزترین مباحث الهیات به نام «رستاخیز جسم» است. در این نوشتار سعی شده است، نحو فهمی که پیروان هر یک از ادیان مسیحیت و یهودیت در مورد نحوه حشر و رستاخیز جسم ارایه کرده و تفاوت‌ها و اشتراکات الهیاتی آنان با توجه به آموزه‌های کتاب مقدس مورد تطبیق قرار گیرد.از نظر نگارنده اختلاف نظر این دو دین در این زمینه یکی از وجوه مهم تمایز آن‌ها از یکدیگر می‌باشد زیرا نوع نگاه یهودیان و مسیحیان اولیه نسبت به مساله معاد و رستاخیز انسان‌ها تفاوت‌های بنیادین وجود دارد به طوریکه میان آن‌ها بحث و جدل‌های عقیدتی فراوانی صورت گرفته است. اما با رشد تفکر عقلانی و فلسفی آن‌ها در قرون اخیر نزدیکی خاصی در این زمینه بین افکار یهودیان و مسیحیان صورت گرفته است.