نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مبلغ، نه پيامبر: قرائتی انتقادی بر مسلک شيخ محمد بن عبدالوهاب

40000 تومان
مؤلف این اثر که خود از وهابیون متعدل محسوب می شود و در مدارس و دانشگاه های عربستان تحصیل و تدریس داشته است بعد از بررسی عقائد وهابیون تابع محمد بن عبدالوهاب در مسائل توحید که منجر به تکفیر و متهم نمودن مخالفین عقیده او گشته؛ به این نتیجه رسیده که افراط در تکفیر از طرف محمد بن عبد الوهاب منجر به تکفیر مسلمانان از طرف وهابیت شده است. وی در این کتاب به این نکته گوشزد می دهد که محمد بن عبد الوهاب نیز مانند دیگر علماء بوده. این چنین نیست که وی پیامبر باشد و هر چه گفته درست باشد.حسن فرحان معتقد است آنچه محمد بن عبد الوهاب به سبب آن مسلمانان را تکفیر کرده اشتباه بوده و نهایت چیزی که درباره افعال و رفتار مخالفان محمد بن عبد الوهاب می توان گفت این است که آنان بدعت هایی در دین وارد کرده اند.