نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

رمز و راز کتاب مقدس در نظریه تاویلی اریگن

75000 تومان 60000 تومان
در دین مسیحیت که کتاب محور می‌باشد، تفسیر کتاب مقدس از اهمیتی بنیادین برخوردار می‌باشد؛ چراکه در سایه تفسیر است که معانی عبارت‌های کتاب مقدس برای خواننده آشکار گشته و کلام خداوند برای انسان قابل فهم‌تر می‌شود. در مسیحیت، در تفسیر کتاب مقدس رویکردهای مختلفی وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تفسیر تمثیلی می‌باشد. اریگن به عنوان یک متاله مسیحی، نقش مهمی در اشاعه و سامان‌دهی تفسیر تمثیلی داشته و به‌نوعی می‌توان گفت او نخستین کسی بود که تفسیر تمثیلی را نظام‌مند نمود. اندیشه‌های تفسیری اریگن نقش ممتازی در عقلانی نشان دادن مسیحیت و نیز در جلوگیری از علم‌ستیزی داشته است. از آن‌جا که درک رویکرد تمثیلی به کتاب مقدس در مسیحیت، بدون توجه به دیدگاه اریگن دشوار و شاید ناممکن بوده و معتقدان به این دیدگاه به نوعی دنباله‌رو و تحت تاثیر او هستند، بنابراین شناخت روش تفسیری او بسیار مهم می‌نماید. الیزابت ان دایولی لورو در اثر حاضر، "رمز و راز کتاب مقدس در اندیشه تاویلی اریگن"، به‌خوبی توانسته است از لابه‌لای کتاب‌های تفسیری و موعظه‌ای اریگن، روش تفسیری او را استخراج نموده و روش‌مندی تفسیر او را اثبات نماید. اریگن معتقد است که روح القدس کتاب مقدس را با سه معنا پدید آورده تا منعکس کننده طبیعت سه ساحتی انسان باشد. همان گونه که انسان از جسم، نفس و روح تشکیل شده کتاب مقدس نیز دارای جسم، نفس و روح است. او معنای جسمانی را به مثابه جسم کتاب مقدس، معنای نفسانی را به مثابه نفس کتاب مقدس و معنای روحانی را به مثابه روح کتاب مقدس تلقی می کند. روش سه گانه یا سه معنا داشتن کتاب مقدس به افراد با داشتن هر سطحی از ایمان و آگاهی امکان می دهد که با کتاب مقدس ارتباط برقرار کرده و با گفت و گو با آن به معرفت دست یافته و به هدایت و رستگاری نایل آیند.