نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کیش گنوسی

125000 تومان 100000 تومان
موضوع اصلی این کتاب اندیشه باطنی به معنای توجه به روح معارف دین است که نقطه مقابل اخباری گری اهل ظاهر بوده است.آغاز و پایان دین گنوسی خدای ناشناخته ای است که اساسا شناختنی نیست. چون نسبت به هر چیز شناخته شده ای «دیگر» است. با این حال این خدا موضوع شناخت است و خودش درخواست می کند که او را بشناسند. با این که هرگونه توصیفی در مسیر تعریف او شکست می‌خورد٬ پیام گنوسی با بیان گنوسی در دعاهای گنوسی به خوبی او را می‌شناساند. شناخت خدا شناخت قدرت بی پایان اوست.(بخشی از کتاب کیش گنوسی٬ فصل یازدهم٬ صفحه ۴۸۸-۴۸۹)