نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

البروج فی اسماء اميرالمومنين عليه السلام

40000 تومان
در این کتاب به ترتیب حروف الفبا برخی اسماء یا صفات حضرت علی (ع) بیان شده است. این اسماء یا صفات برگرفته از آیات، روایات و اشعار شاعران در وصف حضرت علی است و در بردارنده فضیلتی از فضایل آن حضرت می‏باشد.هدف نویسنده آن است که از این منظر شخصیت امیرالمؤمنین علی را بیشتر معرفی کند و ابعادی از آن حضرت که ناشناخته مانده است را بیان نماید. این اسامی یا صفات با اسم یا صفت «أذن واعیة» شروع شده و به ترتیب حروف الفبا تا اسم یا صفت «یمن الله الذی منّ به علی المؤمنین» خاتمه می‏یابد. برخی از این اسماء یا صفات ترکیبی و به صورت یک جمله کامل بیان شده است که حکایت از شأنی از شئون امام علی نزد خداوند دارد.