نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

شناخت نامه اسطوره های هندی

35000 تومان
این کتاب بخشی از دانشنامه مشهور اساطیر لاروس است؛ دانشنامه ای به روز شده که همه جنبه های اساطیر هند، از کیش هندو گرفته تا آیین بودا و جینه، در آن بازتاب یافته است. نویسندگان این اثر محتوا را کاملاً هدفمند برگزیده اند و کوشیده اند از اسطوره های مهم هندی شرحی زیبا و توصیفی عالمانه به دست دهند. بیشتر این اسطوره ها هنوز زنده اند و در زندگیِ روزمره هندی ها نقش ایفا می کنند؛ چنان که گویی اهمیتشان در اندیشه مؤمنان آن هرگز کم رنگ نخواهد شد.