نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

بیایید فلسفه بورزیم؛ درآمدی بر تامل انتقادی و گفت و گوی عقلانی

99000 تومان
هدف اصلی این کتاب آشنایی ملموس تر خوانندگان با فلسفه است.مباحث کتاب را می توان به دو بخش عمده فرافلسفه و فلسفه تقسیم کرد. در بخش نخست مباحثی مطرح می شود مثل فلسفه چیست؟ فیلسوف کیست و چه می کند؟ فلسفه چه شباهت ها و تفاوت هایی با دیگر حوزه های معرفت مثل دین، علم، تاریخ و ریاضیات دارد؟ روش فلسفه چیست؟اما در بخش دوم به طور مستقیم به مباحث این سه حوزه فلسفی پرداخته می شود: معرفت شناسی، نظریه ارزش و مابعدالطبیعه.در معرفت شناسی مباحثی مانند چیستی صدق، چیستی معرفت و استدلال منطقی مطرح می شود.در نظریه ارزش مباحث حوزه اخلاق و نظریه های اخلاقی مور نوجه قرار گرفته است. و در مابعدالطبیعه مباحثی مانند جبر و اختیار، مساله ذهن/بدن، خداباوری، ماده باوری و ایده آلیسم مطرح شده است.