نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

عیسی اسطوره یا تاریخ؟

50000 تومان
یکی از مباحث متداول در میان مورخان ادیان در عصر جدید، تاریخی یا اسطوره ای بودن پیامبران و شخصیت هایی است که در متون مقدس ادیان بدان ها اشاره شده است.در خصوص حضرت عیسی (ع) همواره این بحث جدی تر بوده است. زیرا در عهد جدید اموری به آن حضرت نسبت داده شده است که با اساطیر ادیان ابتدایی بی شباهت نیست. کتاب حاضر مساله وجود تاریخی حضرت عیسی (ع) را مورد بررسی قرار داده و پس از نقل و بررسی ادله موافقان و مخالفان به این نتیجه رسیده که شخصیت این پیامبر بزرگ الهی آن گونه که در عهد جدید و سنت کلیسایی به تصویر کشیده شده است، هم جنبه تاریخی دارد و هم جنبه اسطوره ای.این اثر متشکل از 7 فصل می باشد: 1. سنت مسیحی 2. نقادی عصر قدیم 3. نقادی عصر جدید 4. نظریه اسطورگی (1) - عیسی ما قبل مسیحیت 5. نظریه اسطورگی (2) - آفرینش مسیح 6. نقد نظریه اسطورگی 7. عیسی، اسطوره و تاریخ.