مشاهده همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

الاهیات

50000 تومان 40000 تومان
در این کتاب نویسنده ضمن معرفی و عرضه متون اولیه و مهم مرتبط با هر کدام از عقاید مسیحی آنها را ذیل فصل های جداگانه آورده و خواننده را در تماس مستقیم با متن اصلی قرار داده تا برداشت و تفسیر آزاد از آن را به عهده خواننده بگذارد و از این طریق او را در فضای فکری و نوشتاری متن مربوطه قراردهد.در پایان هر متن مک گراث برای یاری رساندن به خواننده به مفاهیم و مضامین اصلی متن اشاره نموده سپس سوالاتی را در ارتباط با متن مطرح می نماید و از او می خواهد به آنها پاسخ دهد. هدف اصلی کتاب آشنایی خواننده باگزیده متون اصلی الهیات مسیحی بوده؛ ضمنا ازاین راه نیز با الهیات مسیحی نیز انس بیشتری پیدا خواهد نمود.

درسنامه الهیات مسیحی جلد اول دوره‌ها، چهره‌ها، منابع و شیوه‌ها

90000 تومان 72000 تومان
کتاب درسنامه الهیات مسیحی‌ که از متون معتبر درسی در زمینه الهیات مسیحی است کوشیده است در چارچوب معیارهای علمی و تعلیمی، از مهم ترین مسائل الهیات مسیحی تبیین منصفانه و عالمانه‌ای به دست دهد.نویسنده بر آن است تا شما را با مبانی الهیات مسیحی آشنا سازد و فرض را بر این گذاشته است که از این موضوع هیچ اطلاعی ندارید.او در این کتاب به معرفی و تبیین ابعاد زیر از الهیات مسیحی می پردازد: اندیشه‌های اصلی آن؛ چگونگی رشد این اندیشه‌ها و دفاع از آنها؛ واژه‌های اصلی به ویژه اصطلاحات تخصصی آن؛ بحث‌های اساسی که تفکر مسیحی را در دویست سال اخیر تحت تاثیر قرار داده است؛ متفکران برجسته‌ای که الهیات مسیحی را در طی قرون و اعصار شکل داده‌اند.

درسنامه الهیات مسیحی جلد دوم مفاهیم اصلی الهیات

130000 تومان 104000 تومان
کتاب درسنامه الهیات مسیحی‌ که از متون معتبر درسی در زمینه الهیات مسیحی است کوشیده است در چارچوب معیارهای علمی و تعلیمی، از مهم ترین مسائل الهیات مسیحی تبیین منصفانه و عالمانه‌ای به دست دهد.نویسنده بر آن است تا شما را با مبانی الهیات مسیحی آشنا سازد و فرض را بر این گذاشته است که از این موضوع هیچ اطلاعی ندارید. او در این کتاب به معرفی و تبیین ابعاد زیر از الهیات مسیحی می پردازد: اندیشه‌های اصلی آن؛ چگونگی رشد این اندیشه‌ها و دفاع از آنها؛ واژه‌های اصلی به ویژه اصطلاحات تخصصی آن؛ بحث‌های اساسی که تفکر مسیحی را در دویست سال اخیر تحت تاثیر قرار داده است؛ متفکران برجسته‌ای که الهیات مسیحی را در طی قرون و اعصار شکل داده‌اند.

مقدمه‌ای بر تفکر نهضت اصلاح دينی

75000 تومان 60000 تومان
نگارنده در این کتاب ابتدا نهضت اصلاح دینی و شاخه‌های آن را معرفی کرده و سپس وضعیت دین در پایان قرون وسطی را بررسی نموده است .وی در ادامه نقش دو جریان فکری اومانیسم و حکمت مدرسی در این نهضت را تحلیل می‌کند . معرفی چهره‌های اصلی و کلیدی اصلاح‌گران و مرور اندیشه‌های آنان از دیگر موضوعات کتاب است .عناوین بعدی کتاب عبارت‌اند از" :آموزه آمرزیدگی به وسیله ایمان"، "آموزه تقدیر ازلی"، "بازگشت به کتاب مقدس"، "آموزه آیین‌های مقدس"، "آموزه کلیسا"، "اندیشه سیاسی در نهضت اصلاح دینی"، "گسترش اندیشه نهضت اصلاح دینی"، "اندیشه نهضت اصلاح دینی در انگلستان "و "تاثیر نهضت اصلاح دینی بر تاریخ ."پایان کتاب شامل ضمایم، منابع، واژه‌نامه و نمایه است .