نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطی

99000 تومان
تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطی پانزده قرن از تاریخ را پوشش داده و به ابعاد و زوایای مختلف تفکر فیلسوفان مسیحی می پردازد. امروزه نام ژیلسون با فلسفه قرون وسطا و یا به تعبیری با فلسفه مسیحی گرده خورده است. او چندین کتاب در خصوص فلسفه قرون وسطا با محوریت مسیحیت نوشته است. در این بین، کتاب تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. چه آنکه شاهکار و حاصل پنجاه سال تدریس او در دانشگاه‌های مختلف جهان است. کتاب یادشده یک‌ دوره تاریخی به امتداد پانزده قرن را پوشش داده، و در عین اختصار به ابعاد و زوایای مختلف تفکر متالهان و فیلسوفان مسیحی قرون وسطا پرداخته است.