نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

عقاید حروفیه و اندیشه سید عمادالدین نسیمی

75000 تومان 60000 تومان
اثر حاضر در زمینه بررسی عقاید حروفیه براساس مثنوی عرش‌نامه بنیان‌گذار حروفیه یعنی فضل‌الله نعیمی و استوارنامه اثر غیاث‌الدین استرآبادی می‌باشد و در واقع اندیشه و نگرش سید عمادالدین نسیمی عارف قرن نهم هجری را براساس دیوان اشعار فارسی و ترکی وی مورد تجزیه و ارزیابی قرار داده است.فصل نخست کتاب در زمینه سیری در عقاید حروفیه است. سر مناسک دین، مقام آدم، معراج و نماز و مباحث این چنینی در این فصل مطرح می‌شود.فصل دوم به حیات و زندگانی سید عمادالدین نسیمی می‌پردازد. فصل سوم اثر اندیشه‌های نسیمی در آینه اشعار فارسی را در برمی‌گیرد.فصل چهارم اندیشه وی در آینه اشعار ترکی است که انسان کامل، معشوق، عارف، صوفی، وحدت وجود، عشق و هجران آن مطرح می‌شود. فصل پنجم شامل 20 شعر فارسی از نسیمیه و فصل ششم شامل 20 شهر ترکی از نسیمیه است.این کتاب پژوهش نوینی محسوب می‌شود که در نوع خودکم‌نظیر است.  آثاری که در گذشته منتشر شده بیشتر جنبه تاریخی داشته و تحلیلی در زمینه عقاید حروفیه صورت نگرفته است و برتری این کتاب نسبت به کتاب‌های پیشین در تجزیه و تحلیل عقیده و اندیشه سید عماد‌الدین نسیمی است که بر اساس دیوان اشعار فارسی و ترکی وی بوده است. کتاب عقاید حروفیه و اندیشه سیدعماد‌الدین نسیمی به صورت مصور در ارتباط با شعر فارسی و ترکی و نقد تفسیر اندیشه‌ها و عقاید حروفیه تالیف شده است.