نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تاریخچه دین شناسی تطبیقی

99000 تومان
در کتاب حاضر، تاریخچه دین‌ شناسی تطبیقی بررسی شده است. ابتدا سوابق دین‌ شناسی تطبیقی به طور مفصل مطرح شده و در خصوص داروینیسم صحبت شده است. سپس توتم‌گرایی، جادوگری و برخی تنوعات تجربه دینی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در ادامه دین به صورت تطبیقی و مطلق مطالعه شده است. فرهنگ و تاریخ، دین و ناخودآگاه، گفتگوی ادیان و ... از جمله دیگر مباحث کتاب است. در نهایت نیز به پدیدارشناسی دین پرداخته شده است.