مشاهده همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

امام صادق (ع) و مذاهب اهل سنت (دوره 8 جلدی)

350000 تومان
مجموعه امام صادق (ع) و مذاهب اهل سنت پژوهش‌نامه‌ای تطبیقی در عرصه شیعه‌شناسی و بررسی مذاهب اسلامی است. این کتاب به تبیین ارکان فکری مکتب شیعه می‌پردازد و نشان می‌دهد که تاریخ مذهب تشیع از آغاز تا امروز چیست و در قیاس با سایر مذاهب اسلامی چه ویژگی‌ها و امتیازاتی دارد.پژوهش در زندگی و سیره و سخن امام صادق (ع)، مدخل ورود کتاب به مطالعات تشیع پژوهی است.

گزیده امام صادق (ع) و مذاهب اهل سنت (دوره 2 جلدی)

91000 تومان
مجموعه امام صادق (ع) و مذاهب اهل سنت پژوهش‌ نامه‌ای تطبیقی در عرصه شیعه‌شناسی و بررسی مذاهب اسلامی است.این کتاب به تبیین ارکان فکری مکتب شیعه می‌پردازد و نشان می‌دهد که تاریخ مذهب تشیع از آغاز تا امروز چیست و در قیاس با سایر مذاهب اسلامی چه ویژگی‌ها و امتیازاتی دارد.پژوهش در زندگی و سیره و سخن امام صادق (ع)، مدخل ورود کتاب به مطالعات تشیع پژوهی است.