نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

صفاخانه اصفهان در گفت و گوی اسلام و مسیحیت ماهنامه الاسلام 1320-‎1323 ق . / 1903-‎1905 م

70000 تومان
ماهنامه الاسلام نخستین تلاش نظام مند حوزه علمیه اصفهان با محوریت گفت و گوی اسلام و مسیحیت می باشد که در اواخر دوره قاجار منتشر می شد. ماهنامه الاسلام نخستین تلاش نظام مند حوزه علمیه اصفهان با محوریت گفت و گوی اسلام و مسیحیت می باشد که در اواخر دوره قاجار به صورت چاپ سنگی منتشر می شد. این نشریه متضمن متن گفت و گوهای نمایندگان شیعه و مسیحی بود و به رغم تیراژ محدود آن به مصر، هند، ترکیه و ... ارسال می شد. حضور کشیش تیزدیل در این گفت و گوها یکی از نقاط قوت این نشریه است. اسناد تاریخی مندرج در آن سرنخ خوبی برای پژوهش های دینی و تاریخی می باشد.