نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

طریقت کمال

55000 تومان 44000 تومان
قدیسه ترزا آویلایی در این کتاب به بیان احوال و وظایف سالکان طریقت می پردازد. از جمله بی اعتنایی به نیازهای جسمانی،عشق به همسایه و عشق الهی قدیسه ترزا آویلایی (1515 - 1582م) در این کتاب به بیان احوال و وظایف سالکان طریقت می پردازد. از مهم ترین آنها می توان به این موارد اشاره کرد: بی اعتنایی به نیازهای جسمانی، عشق به همسایه، عشق الهی، منافع تجرد و غزلت نفس از امور درونی و بیرونی، انقطاع و ریاضت، طهارت درونی، تفاوت کمال اهل تامل و دستیافتگان به نیایش روحی، تسلیات حاصل از نیایش، اهیمت عزم جزم در ممارست، نیایش ذهنی، نیایش شفاهی، ماهیت نیایش ذکر، خوف خدا و چگونگی خویشتن داری