نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

جستارهایی در رسانه – جلد سوم دین و رسانه

120000 تومان 96000 تومان
. مجلد حاضر سومین دفتر از مجموعه کتاب های جستارهایی در رسانه با عنوان دین و رسانه است که دربردارنده مقاله هایی ترجمه شده از مباحث متنوع دین و رسانه و فلسفه رسانه است.