نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

اخلاق کاری اسلامی

20000 تومان 16000 تومان
کتاب حاضر بررسی مولفه های اخلاق کاری از دیدگاه دین اسلام و مقایسه آن با اندیشه های پروتستانی در این زمینه است. اخلاق کاری، به بایدها و نبایدهایی می پردازد که اجرای آن ها در محیط کار، در مسیر تحقق اهداف کاری سازمان، ضروری است. اخلاق کاری، ارزش یا عقیده ای است که هم به عنوان یک راهنما برای انجام امور به کار می آید و هم به سادگی در نگرش ها و رفتارها، نمایان است. ساختار این کتاب مشتمل بر سه فصل است: فصل اول به کلیات اختصاص دارد و واژه شناسی و فلسفه اخلاق، از عمده ترین مباحث آن به شمار می آید. فصل دوم در سه بخش، به موضوع اصلی بحث پرداخته و اهمیت کار در اسلام، اخلاق کاری در اسلام و اخلاق کاری اسلام و پروتستان، عناوین اصلی مطرح در آن می باشند. فصل سوم نیز، مولفه های اخلاق کاری مدیران را از دیدگاه اسلام، معرفی نموده است.