نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

حاجی بکتاش ولی و متون بکتاشيه

57000 تومان
حاجی بکتاش ولی و متون بکتاشيه در خصوص آشنایی با مؤسس طریقت صوفیه بکتاشیه و متون عرفانی منتسب به آن است.در این نوشتار نخست به معرفی حاجی بکتاش ولی خراسانی بنیان‌گذار طریقت بکتاشیه پرداخته شده و پس از آن ساختارشناسی این طریقت صوفیانه و نیز برخی از باورها و عقاید مربوط به آن معرفی شده است.در ادامه نویسنده به معرفی دو رساله فارسی از این طریقت صوفیانه به نام‌های " مقالات غیبیه و کلامات عینیه" و "فوائد" را که توسط مریدان حاجی بکتاش ولی نگاشته شده است، پرداخته و متن این رساله‌ها را همراه با تصحیح آن ارایه نموده است.در بخش بعدی کتاب ترجمه فارسی رساله ترکی "ولایت‌نامه" تألیف عبدالباقی گولپنارلی که در مورد کرامات عرفانی حاجی بکتاش ولی نگاشته شده است، درج شده و سپس نمونه‌هایی از اشعار آئینی بکتاشی و برخی از کتب نگاشته شده در این زمینه معرفی گردیده است.