نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

جستاری درباره اسلام و تشيع در اروپا با تاکيد بر تشيع در آلمان

45000 تومان 36000 تومان
کتاب جستاری درباره اسلام و تشيع در اروپا با تاکيد بر تشيع در آلمان پژوهشی در مورد اوضاع دینی و اجتماعی شیعیان در اروپا به ویژه در کشور آلمان است.در نوشتار حاضر ابتدا مقدمه‌ای در مورد سیر تاریخی ورود اسلام و تشیع به اروپا و پیوند مسلمانان با مسیحیان در این قاره ارایه شده و سپس گسترش روزافزون اسلام در اروپا به ویژه در کشورهای ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نگارنده در ادامه از منظری جمعیت‌شناسی و مطالعات اسلامی به بررسی اوضاع شیعیان در آلمان پرداخته و از لحاظ فعالیت‌های فرهنگی، احزاب سیاسی و تشکیل مراکز اسلامی به توصیفی از وضعیت مسلمانان و مطالعات صورت گرفته توسط شرق‌شناسان آلمانی نسبت به آموزه‌های اسلامی و مسلمانان ارایه گردیده است.نویسنده به معرفی برخی از مراکز پژوهشی اسلامی در آلمان و فعالیت‌های اسلامی مانند وجود آکادمی‌های اسلامی، کتابخانه‌ها، تشکیل همایش‌ها و کنفرانس‌ها درباره تشیع پرداخته و زمینه‌های فعالیت تشیع و فرصت‌ها و آسیب‌های مطالعات شیعی در آلمان را بررسی نموده است.