نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

فلسفه ابن سینا، شرحی نو بر الهیات شفا با تکیه بر درس گفتارهای استاد حشمت پور

105000 تومان
دایره المعارف شفا از شاهکارهای ابن‌سینا، اثری سترگ در قلمرو علم و فلسفه است. بخش الهیات آن در طول تاریخ فلسفه، همواره مورد توجه فیلسوفان اسلامی و غربی بوده است و در روزگار معاصر نیز همچنان اثری کلاسیک و مهم در خوانش فلسفه اسلامی به شمار می‌آید.مقاله نخست الهیات شفا از جوانب مختلف در خور تحقیق و بررسی است. از مهم‌ترین آن، نحوه ورود به بحث از موضوعات فلسفی به لحاظ آموزش فلسفه است.ابن سینا در مقاله نخست با هدف ترسیم جایگاه فلسفه و مرور مهم‌ترین مسائل فلسفی، فضای ذهنی مخاطب را برای ورود به مباحث تفصیلی آماه می‌کند. این شیوه در فرایند آموزش از منظر روان‌شناسی یادگیری، مطلوب و مفید تلقی می‌شود.کتاب حاضر با تکیه بر درس‌گفتارهای استاد حشمت‌پور به سامان رسیده است.