نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تا استانبول در جست و جوی تشیع

36000 تومان 28800 تومان
کتاب حاضر پژوهشی در زمینه جایگاه تشیع در شهر استانبول ترکیه، و معرفی شیعه در این سرزمین با توجه به ارتباط ایرانیان با ترکان عثمانی در سده های مختلف تاریخی است.در این کتاب سعی شده است تا دورنمایی از وضعیت تشیع و شیعیان ساکن در شهر استانبول و نمادها و و نشانه های حضور مستمر تاریخی آنان در این شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و گروه های فعال شیعی در آن که در شکل گیری هویت تشیع در این شهر نقش مؤثری داشتند، معرفی گردد.در همین زمینه نویسنده به معرفی آثار تاریخی شیعه و مشاهیر و علمای شیعی در این منطقه از ترکیه پرداخته و انجمن ها، مؤسسات، مراسم و آیین مذهبی و تاریخ تشیع در ترکیه عثمانی به ویژه استانبول را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.وی همچنین به نقش رسانه های شیعی در ترکیه در معرفی فرهنگ شیعه و نیز تبلیغات دینی صورت گرفته در این زمینه اشاره کرده و سابقه حضور ایرانیان در آن سرزمین را بررسی نموده است.