نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

کاوش های تازه در باب روزگار صفوی

70000 تومان 56000 تومان
تاریخ ایران اسلامی پیشینه ای درازمدت و دیرینه دارد. به یقین شناخت وضعیت و جایگاه کنونی تنها در سایه تعاطی و تعامل با گذشته میسر خواهد بود.اما در تعاطی با گذشته نباید عامل انسانی و‌ به تعبیر دیگر فرایند ادراکی مورخ را در گزینش و نقل مطالب، و نیز مشاهده رویدادهای تاریخی از دریچه اوضاع و احوالی که او در آن نشو و نما کرده است، از نظر دور داشت چراکه این امر موجب غفلت از پاره‌ای از ابعاد تاریخ گذشته خواهد شد. کتاب حاضر دست‌کم از این جهت در خور توجه است که به جنبه فرهنگ و دین که در شکل‌گیری و نضج رخدادهای تاریخی دوران صفویه سهم بسزایی داشته‌اند، پرداخته است و بیانگر ناگفته‌های دوران حاکمیت صفویه بر ایران و تاثیر و نفوذ گروه‌ها و خاندان‌های مختلفی چون فقها و خاندان محقق کرکی در سلسله صفویه می‌باشد.