نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تبلیغ در عرصه بین الملل فرصت ها و چالش ها

126000 تومان
در این اثر به 200 ظرفیت، آسیب و چالش های نرم افزاری و سخت افزاری تبلیغ اسلام ناب بر اساس مدل و الگوی swot پرداخته شده است و در آخر کتاب با تجزیه و تحلیل ماتریسی همه داده ها، 120 راهبرد و راهکارها در عرصه تبلیغ بین الملل ارائه شده که عمدتا ناظر به نشر مکتب اهل بیت در غرب هست.لازم به ذکر است بنا به نظر ارزیابان این اثر، مطالعه این کتاب برای مسئولین فرهنگی، تبلیغی، اساتید حوزه های علمیه و مبلغان عرصه بین الملل در اولویت اول است.