نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

موعودباوری و نودینی مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش فرقه ها در اسلام و مسیحیت در دو قرن اخیر

45000 تومان 36000 تومان
تاریخ دو دین اسلام و مسیحیت نشان می‌دهد که انتظار موعود همواره در موجه‌سازی ایمان و شماری از باورهای دینی نقش ایفا کرده است و در شرایط دشوار تاریخی امید را در دل دینداران زنده نگه داشته و سبب شده تا انسجام اجتماعی‌شان به مخاطره نیفتد. با این حال بررسی تاریخی این دو دین نشان می‌دهد که این آموزه بویژه وقتی با شماری از بداندیشی و کژتابی‌های ذهنی دینداران گره می‌خورد، سبب شده تا فرقه ها و جریان‌های دینی زیادی در مسیحیت و اسلام شکل بگیرد. از جمله این فرقه‌های انحرافی در اسلام می‌توان فرقه‌های شیخیه، بابیت و بهائیت و در مسیحیت، ادونتیست‌ها مورمون‌ها و شاهدان یهوه را نام برد.