نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

درآمدی بر روش شناسی هنر اسلامی

50000 تومان
یکی از نیازهای جدی در عرصه شناخت آثار هنر اسلامی و قضاوت در باره چگونگی و چیستی آن‌ها، و داوری در باره تفسیرهای متعدد و متناقض در این عرصه، بررسی روش‌شناسی هنر اسلامی است. تفسیر و تحلیل معرفت‌شناختی آثار هنر اسلامی و خلاقیت‌های هنری مسلمانان در تاریخ تمدن اسلامی می‌طلبد تا در مسیر تبیین روش‌شناختی و متدیک هنر اسلامی گام برداریم که این اثر گامی کوچک و آغازین در این راستا است.