نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

شجره الهيه

30000 تومان
این کتاب شامل گفتارهایی در قلمرو «علم کلام» با دلایل عقلی و برهانی و استناد به آیات و روایات است. نوشتار حاضر با انگیزه دفاع از اصول اعتقادی مذهب و در نهایت اسلام و همچنین زدودن شبهات مخالفان به نگارش درآمده است. اثبات واجب الوجود، صفات ثبوتیه از قبیل: علم، قدرت، حی بودن، اراده، سمع و بصر، تکلم، ازلی و ابدی بودن و صفات سلبیه نظیر: دارای ترکیب و شریک بودن، حلول، تحیز، لذت مزاجیه و رویت و افعال، اسماء، نبوت، امامت و معاد از جمله محورهای اصلی مباحث و مسایل مطرح شده در این نوشتار هستند.