نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

فرجام شناسی فردی

78000 تومان 62400 تومان
معاد و جهان پس از مرگ یکی از اصول سه گانه شرایع آسمانی است. این اصل از چنان اهمیتی برخوردار است که  درقرآن  پس از توحید بیشترین مباحث را به خود اختصاص داده است. کتاب حاضر، به موضوع مرگ و عوامل پس از آن در اسلام و مسیحیت اشاره دارد که در این دو حوزه به بیان کیفیت سیر و حرکت انسان از احتضار تا ورود به بهشت و جهنم و خلود در آنها پرداخته شده است. ثقل اصلی بحث بر شناخت دیدگاه و بررسی نقاط اشتراک و افتراق این دو دین آسمانی است.مطالب درج شده در این کتاب از منظر اسلام شیعه اثنی عشری و مسیحیت کاتولیک بررسی شده است. این کتاب جنبه هدایتی دارد و هدف اصلی  آن، این است که  خواننده کتاب مسئله مرگ را به عنوان یک پدیده گریزناپذیر دریابد. این گریزناپذیر بودن مرگ در تمامی ادیان توحیدی مطرح است و یکی از اصول مشترک این ادیان به شمار می‌رود.