نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

آموزه غیبت و تاثیر آن بر تکامل اندیشه سیاسی شیعه

32000 تومان 25600 تومان
اندیشه سیاسی شیعه در عصر غیبت و تحت تاثیر آموزه غیبت با تطورات گوناگون و سیر تکاملی خاصی همراه بوده است. بی تردید بررسی اندیشه ‏ها و دیدگاه‏های سیاسی فقیهان شیعه در دوره‏های مختلف روشنگرِ این دگرگونی ها و اثرگذاریِ آموزه غیبت بر آنها است. در همین راستا و جهت تبیین فقه سیاسی شیعه از این منظر، کتاب حاضر در پنج فصل به بررسی مهم‌ترینِ این دوره‌ها و دست‌آوردهای آنها می‌پردازد.