نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تاریخ اسلام در هند از آغاز تا قرن پنجم هجری قمری

40000 تومان 32000 تومان
در مقدمه کتاب آمده: "نفوذ و گسترش اسلام در شبه قاره هند و جنوب شرقی آسیا یکی از مسائل و موضوعاتی است که می باید برای پژوهشگران تاریخ، تمدن و فرهنگ اسلامی از اهمیت و ضرورت زیادی برخوردار باشد. امری که تاکنون به آن کمتر توجه شده است. در حالی که نیمی از مسلمانان جهان در شبه قاره هند و جزایر نزدیک به آن به سر می برند و نحوه پذیرش اسلام توسط آنان با نواحی دیگر در غرب و مرکز دنیای اسلام چون ایران، آسیای صغیر و شمال آفریقا تفاوت اساسی داشته است." بررسی «نفوذ و گسترش اسلام در شبه قاره هند» در تحقیق حاضر بر اساس نظریه «پخش» و تحلیل داده های تاریخی صورت گرفته است.