نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

امام موسی صدر، مصلح بزرگ اجتماعی

60000 تومان 48000 تومان
این کتاب به صورت جامع سعی کرده در ابتدا مشخصات فکری و فرهنگی امام موسی صدر را تشریح کند و سپس به تفاوت های او با دیگر فعالان مذهبی پرداخته است. در ادامه نیز سعی شده به فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امام موسی صدر پرداخته شود و در آخر نیز علت های ناپدید شدن امام موسی صدر بیان شده است.در مقدمه این کتاب محسن کمالیان، سیدهادی خسروشاهی را فردی می داند که در جهت احیای یاد، نام، اندیشه و سیره امام صدر در جامعه ایران تلاش های فراوانی کرده است.وی می نویسد:«استاد خسروشاهی امام صدر را یک مصلح برجسته فرهنگی و اجتماعی این روزگار و یکی از سرآمدان حرکت روشنفکری دینی زمان حاضر می داند که نظرات و اندیشه های نوینی داشت و در صدد بود با وفاداری به فقه جواهری و نیز حکمت متعالیه، قرائت هایی جدید از اسلام را مطابق با شرایط زمان و مکان ارائه نماید.ایشان امام صدر را جزو معدود رهبران اسلامی می داند که در صدد برآمدند در گوشه ای از این جهان متکثر یک جامعه اسلامی شیعی نمونه بسازند تا با اداره کردن آن عملاً به جهانیان نشان دهند که اسلام و مکتب اهل بیت (علیهم السلام) قادر است جامعه را اداره کند.ایشان همچنین امام صدر را یکی از معماران و بلکه پیشتاز بحث وحدت، تعایش و دیالوگ ادیان می داند، آن هم در روزگاری که رفتن به کلیسا و سخنرانی کردن زیر صلیب حضرت مسیح، بین روحانیون و علما یک اقدام ضد ارزش بود.استاد البته اهمیت حرکت امام صدر در مسیر تقریب مذاهب و تعایش ادیان را صرفا از این جنبه نمی داند که آن بزرگوار موفق گردید با بزرگان اهل سنت و مسیحیت در فضایی صمیمانه به گفت و گو برخیزد!»استاد اهمیت حرکت امام صدر را در این می داند که آن بزرگوار با درک صحیح شرایط زمان و مکان و با در پیش گرفتن روش های نوگرایانه موفق گردید بدون آنکه حتی ذره ای از اصول و مواضع اسلام و تشیع عدول کند، فضایی آکنده از اعتماد و محبت میان شیعیان و اهل سنت و مسیحیان برقرار سازد و یک پیوند مستحکم همکاری و داد و ستد سازنده در عرصه های اجتماعی و سیاسی میان آن ها برپا نماید.