نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

مصباح الارواح به انضمام یک رساله عرفانی دیگر

75000 تومان
در این اثر به تصحیح متن دو رساله عرفانی و ارایه متن آن‌ها پرداخته شده و تحقیقی در مورد محتوای این رساله‌ها و نویسندگان آن دو به ویژه مسلک عرفانی و روش آنان در بیان مسایل عرفانی صورت گرفته است. مصحح ضمن سبک‌شناسی رساله "مصباح الارواح" و مذهب نویسنده آن به نام عامی شروی، به بیان ویژگی‌های زبانی و لغوی این کتاب و جنبه‌های نحوی و ادبی به ویژه مسایل مربوط به فصاحت و بلاغت مندرج در آن پرداخته و شیوه رسم الخط و شیوه تصحیح این رساله را بیان کرده است. آنگاه متن کتاب مذکور را درج نموده و مسایل عرفانی مندرج در آن از جمله مسایل مربوط به سیر و سلوک معنوی، مراتب ظهور صفات الهی، مراتب نفوس انسانی، نسبت بین افعال انسان و شیطان، ویژگی‌های روح انسانی و مراتب آن، حقیقت حیات در انسان، چگونگی مزین شدن به صفات خداوند، راه‌های ارتقای نفس و تهذیب و تزکیه آن، کنترل قوای نفسانی و برخی دیگر از دستورالعمل‌های مربوط به ارتقای روح و رسیدن به درجات کمال را ذکر کرده است. در رساله دوم تحت عنوان "سوال و جواب" نیز ابتدا به بحث در مورد مظاهر اسماء و صفات الهی پرداخته شده و پس از آن قوای نفسانی انسان و نیز مراتب روح افراد و دفع بیماری‌های روحی تبیین شده است.