نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

امامان شیعه و وحدت اسلامی

65000 تومان
گزارش و بررسی سیره و سخنان امامان شیعه در باب وحدت اسلامی و چگونگی مواجهت آن بزرگان با مخالفان مذهبی موضوع این نوشتار است. نگارنده با استناد به احادیث اهل­بیت و گزارش­های تاریخی تلاش کرده تا نگاه مثبت و برخورد مدارا محور امامان شیعه با دیگر مسلمانان را بازگویی نماید. ضرورت و جایگاه وحدت سیاسی - اجتماعی، مبانی نظری و محورهای وحدت اسلامی و راهکارهای تحکیم وحدت و تقریب مذهبی از جمله مباحث مهم این اثر است. نقد و بررسی برخی از روایاتی که درباره مخالفان و منکران امامت اهل­بیت گزارش شده نیز از مباحث پایانی نوشتار حاضر است.