نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

سبک های معيار: شيوه های دعوت انبيای الهی در قرآن با تاکيد بر ديدگاه علامه طباطبايی

35000 تومان 28000 تومان
اثر حاضر بررسی روش ها و شیوه های دعوت انبیای الهی در قرآن کریم می باشد که مطابق با دیدگاه های تفسیری علامه سیدمحمدحسین طباطبایی تدوین یافته است.نگارنده در این راستا به چهار روش پیامبران در دعوت به سوی خداوند اشاره نموده است: شیوه الگوی گفتاری و رفتاری، دگرگونی در شناخت، تغییر در احساسات و عواطف و در نهایت برخورد قهرآمیز.وی معتقد است که از میان این روش ها، شیوه اول از بهترین راه ها بوده و پس از آن می توان از شیوه دوم به عنوان مبنای رفتار مخاطبان استفاده کرد و در کنار آن، شیوه تغییر احساسات و عواطف را برای برانگیختن انگیزه آنان، مدنظر قرار داد. در نهایت نیز، در صورت عدم تاثیر هیچ یک از روش های مذکور، می توان به منظور حفظ هدایت یافتگان، به مقابله و مواجهه قهرآمیز با منحرفان روی آورد.