نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

جايگاه و نقش جن در نظام آفرينش: بر اساس قرآن و سنت

25000 تومان 20000 تومان
در کتاب حاضر جایگاه و نقش جن در نظام آفرینش مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا واژه‌های جن و نظام آفرینش تعریف شده‌اند. سپس به ویژگی‌های جن مانند آفرینش جن، تکلیف‌مداری، قدرت جن، عمر، علم، تمثل، رویت، ازدواج، زاد و ولد، غذای جن و ... پرداخته شده است. در ادامه جایگاه و نقش جن در نظام دنیوی از جمله جایگاه جن در آسمان و زمین مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت جایگاه و نقش جن در نظام آخرتی مطرح شده است.