نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

اشعریان و تاسیس نخستین دولتشهر شیعه

45000 تومان 36000 تومان
شهر قم در مرکز ایران، نخستین شهری شیعی است. شهری که از اواخر قرن اول که قبیله مهاجر اشعری به آن وارد شدند، تشیع را در آن رواج دادند و تا کنون باقی مانده است. درباره اشعریان کتاب و مقالات متعددی وجود دارد. کتاب حاضر جدیدترین کتاب در این زمینه با نگاهی دیگر است. مولف به اشعریان به عنوان کسانی نگریسته که توانستند در قم یک دولت شهر شیعی تاسیس کنند.