مشاهده همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

چرخ و نیلوفر؛ گزیده متن های بودایی در طی قرن ها

99000 تومان 79200 تومان
کتاب چرخ و نیلوفر از هر دفتری از کانون‌های بودایی برگی برگرفته و کنار هم گذاشته است تا دانشجویان رشته مطالعات بودایی بتوانند تا حدی با مجموعه متون بودایی آشنا شوند. این اثر در واقع به نوعی تدوین شده که تمام سه کانون مهم دین بودایی را در بر گیرد و به نوعی گزیده متن‌های بودایی در طول قرون اخیر است. ین کتاب سعی کرده که با معرفی بخش‌های مختلف بودایی، به مخاطبان خود در واقع شناختی از الگوهای بودایی را ارائه کند و این بحث در مهم‌ترین کتاب‌های آنها موجود است.

ذن چیست

75000 تومان 60000 تومان
عده کمی هستند که از اصول ذن آگاه باشند یا توضیح دقیقی از جزئیات آن داشته باشند. ذن یکی از مکاتب منشعب از مکتب بودایی است که در ژاپن شکل گرفت.اساس ذن بر تفکری عمیق و دقیق در اشیا و موجودات و به طور کلی پیرامون است.آیین ذن چهار مرحله مهم دارد:مرحله اول تمرکز و اشراف بر محیط اطراف،نورها، صداها و...است مرحله دوم نظارت بر ذهن و دور کردن پریشانی و رسیدن به آرامش ذهنی است.مرحله سوم ذن تمرکز بر جسم در تک تک نقاط آن است و مرحله چهارم تنفس و هماهنگی آن.کتاب ذن چیست توسط ع.پاشایی نوشته شده است که در حوزه تفکرات شرقی آثار متعددی دارد. کتاب ذن چیست از آغاز ورود این آیین از چین به ژاپن سخن خود را آغاز میکند و با تشریح نظریات مطرح آن وارد تعاریف منطق گریز کوان میشود و در انتها یک نظر کلی به فرهنگ هنری ژاپن می اندازد. سایر قسمت های کتاب شامل: ستوری، یگانگی با طبیعت،جی جی موگه،کوان،ذندو و راه و رسم رهروی و مراحل کمال معنوی:گاو و گاوچران می باشد و در مجموع سعی میکند اطلاعات مبسوطی را در مورد تاریخ و روش ذن رائه دهد. در این نوشتار تفسیری از فلسفه ذن یا همان فلسفه روشن شدگی بودایی که در میان بودائیان رواج دارد ارایه شده است.نویسنده مبانی فلسفه ذن مانند نظریه شناخت در آن، ندانستگی، بیهودگی، تجربه‌های طبیعی، یکی شدن با طبیعت، راه و رسم رهروی، مراحل کمال معنوی، منطق گریزی، آگاهی از هستی، فلسفه زبان در ذن و برخی دیگر از مفاهیم مطرح در این نوع اندیشه بودایی را مطرح کرده و به تبیین این آموزه‌ها پرداخته است.وی الهام گرفتن از طبیعت و مظاهر طبیعی به ویژه حیوانات را در فلسفه ذن شرح داده و تصاویری که نشان دهنده اعتقادات بودائیان بر اساس فلسفه ذن می‌باشد ارایه نموده و به تحلیل مفاهیم مورد نظر آنان در این تصاویر پرداخته است. کتاب ذن چیست از تالیف های ع.پاشایی مترجم محقق و شرق شناس ایرانی است که کتاب های متعددی در حوزه شناخت تفکرات شرق تالیف و ترجمه کرده است.

مژه های ناديدنی دربردارنده سه کتاب سرگذشت شاکیه مونی بودا، مژه های نادیدنی و پروردن دل بودایی

75000 تومان 60000 تومان
این کتاب عنوانی است برای سه کتاب جداگانه از دو نویسنده که دو کتاب به نام های سرگذشت شاکیه مونی بودا و مژه های نادیدنی، تألیف نیکیو نی وانو و کتاب سوم به نام پروردن دل بودایی، تألیف نیچیکو نی وانو است.در این سه کتاب آموزه ها و «عقاید بودا» و بودائیان در مورد مسائل مختلفی مانند: جهان هستی، تفسیر و تحلیل رنج های زندگی بشر، مرگ و حیات پس از آن، غم و شادی، مسائل اخلاقی، آرزوهای درونی انسان، بیداری معنوی، قدرت و عظمت بودا، عزت نفس، خودشناسی، بزرگ منشی، نیروهای معنوی درون افراد، محبت و قدردانی از دیگران، رستگاری، لذت کار کردن در زندگی، خوشبختی حقیقی و زندگی و شخصیت بودا، مورد بحث قرار گرفته است.در کتاب سوم به نامه پروردن دل بودایی محور اصلی مباحث نگارنده قانون پنایندگی در جهان امروز و آثار این قانون در زندگی اجتماعی بشر و تحلیل مشکلات انسان معاصر است.