نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

حکومت خداوند يا سنت ايجاد و تاثير (سنت الاهی بر پايه عدل در خلقت و هستی): تحقيقی در تخلف ناپذير و غير قابل تغيير بودن سنت الاهی با استناد به آيات و روايات

50000 تومان
کتاب حکومت خداوند يا سنت ايجاد و تاثير پژوهشی در مورد ثابت بودن سنن الهی و بر پایه عدالت بودن آنها بر اساس آیات قرآن و روایات معصومین(ع) است.در این نوشتار ضمن بررسی ده‌ها سنت تکوینی و تشریعی خداوند متعال که در قرآن کریم و احادیث به آنها اشاره شده است، بر تخلف‌ناپذیر بودن اسن سنت‌ها تأکید صورت گرفته و حکیمانه بودن و بر اساس عدل بودن آنها اثبات گردیده است.نگارنده سنن الهی را سنت‌های فردی و اجتماعی تقسیم نموده و بر دو نوع سنت ایجاد و تأثیر که منطبق بر نظاع علی و معلولی است، تأکید بیشتری داشته و بر این اساس تحلیلی قرآنی بر قوانین حاکم بر جهان هستی ارایه نموده است.نویسنده ضمن بررسی انواع سنن الهی در قرآن به این نتیجه می‌رسد که خواست خدا همان سنت‌های اوست که بر طبق حکمت و عملکرد فردی و اجتماعی بشر تحقق می‌یابد و هیچ گونه تغییری در آنها به وجود نخواهد آمد.