نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

واحد در ادیان

55000 تومان 44000 تومان
در فلسفه‌های غرب و شرق نظریه‌های گوناگونی در باب یک "واقعیت نهایی واحد" یافت می‌شوند و این نظریه‌ها، هم در شرق و هم در غرب معمولا با دین در ارتباط بوده‌اند. فردریک کاپلستون در کتاب واحد در ادیان رویکردهای گوناگونی را که فلسفه های مختلف در مواجهه با پرسش از واقعت خدا پیش نهاده‌اند بررسی می‌کند و البته تاکید خاصی بر مابعدالطبیعه واحد دارد. کاپلستون تحصیل کرده آکسفورد بود و سمت‌های دانشگاهی فراوانی داشت، از جمله سال‌ها استاد تاریخ فلسفه و رئیس دانشکده فلسفه دانشگاه لندن بود.